facebook

 

ZORG & VORMING

Pesters (dyssocialen)

Op de middelbare school zijn de pesters het populairst, gevolgd door de "assistenten", die de pesters helpen en de "aanmoedigers", die de pesters positieve aandacht geven. De "verdedigers" die het opnemen voor het slachtoffer, zijn er niet populair. Dit geldt ook voor de buitenstaanders, die geen partij kiezen en zich terugtrekken.

 Lous Pouwels

01gnost09 2016 small

 23/02/2018     Lees meer      contact mini 
Algemeen        

DE GNOST VAN DE DAG

Klik hier om meer gnosten te zien 
23februari 2018 mexico reiger in boom

23/02/2018                     gnostHSW8

23 februari 1917

Begin van de Russische Revolutie

STANDPUNT

I. Mully

Waar / waarheid 

5) De efficiëntie analyse van waarheid 

We kunnen echter verder gaan. Uit de efficiëntie analyse van waarheid bij Heidegger kunnen we zelfs stellen dat deze benadering overeenkomt met de gnostische benadering van waarheid, waarbij de tegengestelde waarden van waarheid complementair zijn aan elkaar en elkaar steunen. Dit is een typisch gnostische visie die men kan terug voeren tot de Mesopotamische pre-Babylonische visie op waarheid, zoals het gnosticisme als zodanig.

(wordt vervolgd)

23/02/2018            Lees meer  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prof. F. Vandamme 

De ander

Speel niet met de diepten van de ander.

Ludwig Wittgenstein

 

Gezicht

Het gezicht is de ziel van het lichaam.

Ludwig Wittgenstein

 

Vergelijking

Een goede vergelijking verfrist het verstand.

Ludwig Wittgenstein

 

Weg wijzen

Het is moeilijk iemand die kortzichtig is, de weg te wijzen. Omdat men niet tegen hem kan zeggen: 'Kijk naar de kerktoren daar 10 mijl van ons vandaan en ga in die richting.'

Ludwig Wittgenstein

 

Blik

Het is de menselijke blik eigen dat hij dingen kostbaar kan maken; ze worden dan zeer zeker ook duurder.

Ludwig Wittgenstein

 

Woord

Een nieuw woord is als een vers zaadje dat in de bodem van de discussie wordt geworpen.

Ludwig Wittgenstein

 

Tragedie

De tragedie bestaat daarin dat de boom niet buigt, maar breekt.

Ludwig Wittgenstein

 

Toekomst

Als we aan de toekomst van de wereld denken, dan bedoelen we altijd de plaats waar ze zal zijn indien ze zo
verder zal lopen als we haar nu zien lopen, en denken
niet dat ze niet recht zal lopen, maar in een kromme, en haar richting steeds verandert.

Ludwig Wittgenstein

 

Leiden

Men kan de mensen niet naar het goede leiden; men kan hen slechts ergens heen leiden. Het goede ligt buiten
de ruimte van de feiten.

Ludwig Wittgenstein

 

Vooruitgang

0nze beschaving is door het woord vooruitgang gekarakteriseerd. De vooruitgang is haar vorm, niet een van haar eigenschappen, dat ze vooruit gaat. Ze is typisch opbouwend. Het is haar bezigheid, een steeds gecompliceerder bouwwerk te construeren.

Ludwig Wittgenstein

 

Tijd

Wie zijn tijd alleen maar vooruit is, wordt eens door haar ingehaald.

Ludwig Wittgenstein

 

Hardheid

Hardheid en conflict worden niet iets prachtigs, maar een fout.

Ludwig Wittgenstein

 

Talent

Het talent is een bron waaruit steeds weer nieuw water vloeit. Maar deze bron wordt waardeloos, als ze niet op de juiste manier wordt gebruikt.

Ludwig Wittgenstein

 

Tact

Goed te zijn tegenover iemand die jou niet mag, vereist niet alleen veel goedhartigheid, maar ook veel tact.

Ludwig Wittgenstein

 

Cultuur

Zo is het mij duidelijk, dat het verdwijnen van een
cultuur niet het verdwijnen van menselijke waarde betekent, maar alleen van bepaalde uitdrukkingsmiddelen van
deze waarde.

Ludwig Wittgenstein

 

Taal

Wij vechten met de taal.
Wij staan op voet van oorlog met de taal.

Ludwig Wittgenstein

 

Morgen

Iedere morgen moet men weer door de dode rommel heendringen om tot de levende, warme kern te komen.

Ludwig Wittgenstein

 

Taal

Wanneer we een Chinees horen spreken, zijn we geneigd te menen dat het een ongearticuleerd gorgelen is. Iemand die Chinees verstaat, zal er de taal in herkennen. Zo kan ik vaak de mens in de mens niet herkennen.

Ludwig Wittgenstein, 1914

 

Beïnvloeden

Het is goed, dat ik me niet laat beïnvloeden!

Ludwig Wittgenstein, 1929

 

Wiskunde

Er is in geen religieus genootschap door het misbruiken van metafysische uitdrukkingen zoveel gezondigd, als in de wiskunde.

Ludwig Wittgenstein, 1929

 

Een gedachte

Niemand kan een gedachte voor mij denken, zoals ook niemand als ik mijn hoed kan opzetten.

Ludwig Wittgenstein, 1929

 

Duidelijkheid

Voor mij daarentegen is de duidelijkheid, de doorzichtigheid een doel op zichzelf.

Ludwig Wittgenstein

 

Huilen van een kind

Wie met gevoel luistert naar het huilen van een kind, zal weten dat in dit huilen andere, vreselijke, zielskrachten sluimeren dan men gewoonlijk aanneemt. Diepe woede en smart en verwoesting zoekt...

Ludwig Wittgenstein, 1929

 

Godsdienst

Godsdienst als waanzin is waanzin uit ongodsdienstigheid.

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Verkreukeld

Zoals zilverpapier dat eenmaal verkreukeld is, nooit meer helemaal glad gemaakt kan worden. Bijna al mijn gedachten zijn een beetje verkreukeld.

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Pen

Ik denk werkelijk met de pen, want mijn hoofd weet vaak niets van hetgeen mijn hand schrijft.

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Spiegel

"Ik behoor slechts de spiegel te zijn waarin de lezer zijn eigen denken met al zijn mismaaktheden ziet en met deze hulp weer in orde kan brengen."

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Geliefd

Tracht geliefd en niet-bewonderd te worden.

Ludwig Wittgenstein, 1940

 

Verdienste

De eigenlijke verdienste van een Copernicus of een Darwin was niet de ontdekking van een ware theorie, maar van een vruchtbaar nieuw aspect.

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Taal

"De taal heeft voor ons allemaal dezelfde vallen gezet; het enorme netwerk van goed begaanbare dwaalwegen."

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Domheden

Onze grootste domheden kunnen zeer wijs zijn.

Ludwig Wittgenstein, 1941

 

Voorbeeld

Laat je niet leiden door het voorbeeld van anderen, maar door de natuur!

Ludwig Wittgenstein, 1941

 

Vergelijkingen

Wat ik uitvind, zijn nieuwe vergelijkingen.

Ludwig Wittgenstein

 

Schrijven

Ik druk, wat ik wil uitdrukken, toch steeds maar 'met half succes' uit. Ja, ook dat niet, maar misschien slechts met een tiende. Dat wil toch iets zeggen. Mijn schrijven is vaak slechts een 'stamelen'.

Ludwig Wittgenstein, 1931

 

Toekomst

Wolken kan men niet bouwen. En daarom wordt de gedroomde toekomst nooit waar.

Ludwig Wittgenstein, 1942

 

 

 

 

 

LIVE VIDEO

28 Oct. 2017 expo Lenardo Da Vinci 

  

 

Forum 

Het fluiten naar passerende vrouwen 1

Het "fluiten naar passerende vrouwen" is dit een overblijfsel van de "oer-parings-lokroep"? 

clickFORUM 2


think

 TIJDSCHRIFTEN

 

 

 

 

Communicatie & Cognitie (C&C)

 

 

JAAR 2017 

C&C vol. 50 (1-2)

C&C vol. 50 (3-4)

Scientia Paedagogica Experimentalis
(SPE)   

JAAR 2017 

SPE vol. 54 (1-2)

 

 Klik hier om een boek te bestellen  

 

 

 

 

Nederlands Leren

Het Asymmetrisch smelten van de ijskappen

冰帽的不对称融化

  

Meer Nederlands Leren Video

 

 

ELEKTRONISCHE TOEGANG

        SPE54 1 2 KAFT          

Scientia Paedagogica
Experimentalis

(SPE)

       
 
Communication
& Cognition

(C&C)

 

 

HARMONY

  • Liefde,Haat, Harmonie versus Terrorisme (F. Vandamme)
  • A Post-Genetic-Cultural human perspective on Terrorism versus Harmony. A cognitive and communicative view(I. Muylle, F., Vandamme,C&C vol. 50 (1-2))
 
   Doelstelling van lotuswebtec is stimuleren, laten bloeien van kennis (zuivere en toegepaste) door haar aan te wenden voor het stimuleren van geluk, harmonie, welzijn, welvaart van individu en gemeenschap in al haar vormen: gezin, handel, landbouw, industrie...     

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.