facebook

 

ZORG & VORMING

Doen

Het gaat er niet alleen om hoeveel en wat je doet, maar ook hoe je het doet.

Merlijn Balder

06gnost09 2016

 19/01/2018     Lees meer      contact mini 
Algemeen        

 DE GNOST VAN DE DAG
Klik hier om meer gnosten te zien

19 januari 2018 Indonesië zicht op bewolkte hemel over bergtoppen

19/01/2018                                         gnost HSW7 HSW17

Slagen

Je slaagt nooit ergens in als je niet bereid bent ook te verliezen.

Paramahansa Yoganada  

STANDPUNT

I. Muylle

Ontstaan van de moderne wetenschap:

Vanuit het Pre-Babylonisch Mesopotamië over de Induscultuur en vervolgens via de Islam naar het Westen! 

4 Overdracht van kennis

Concreet denken we hier onder meer aan de overdracht van het gebruik uit de Mesopotamische /Induscultuur naar de Islamitische van de nul (zero), het decimaal systeem, de ontwikkeling van de algebra, de ontwikkeling en gebruik van algoritmen, sinussen, de introductie van de plaatsbepaling door gebruik van de meridianen, de introductie van de nulmeridiaan, de zeer geavanceerde astronomie en niet te vergeten de belangrijke vernieuwde aanpak van de geneeskunde en farmacologie.

(wordt vervolgd)

19/01/2018        Lees meer  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De PGC-mens en de mens van de toekomst

I. Muylle, 2017, Naar een Post-Genetische Culturele Mens

1. De toekomst realiseren
Dit zo belangrijk thema hoe de PGC-mens zijn toekomst tegemoet ziet, welke toekomsten hij kan realiseren, welke toekomst hij/zij dient te construeren, dient te realiseren, kunnen we het best aanpakken vertrekkend van de volgende citaten:

2. Ladakh
"Elk individu wordt gesteund door een web van hechte relaties, en geen enkele relatie hoeft te veel te worden belast. In Ladakh ben ik nooit iets tegengekomen wat vergelijkbaar is met de behoeftige gehechtheid of het schuldgevoel en de afwijzing die zo karakteristiek zijn voor het gezin. Alle tekenen wijzen erop dat het gezin niet werkt."
Helena Norberg-Hodge over Ladakh

3. Westers model
"Terwijl onze westerse regeringen en religieuze instellingen meer steun voor het gezin propageren, beseffen veel individuen dat het gezin de behoeften van zijn leden nooit kan vervullen. Sommigen beginnen zich zelfs af te vragen waarom onze maatschappij een model blijft propageren dat beschadigde individuen oplevert. "
A.W. Schaef

4. Een bredere basis
"Inheemse volken over de hele wereld kijken met verbazing en verdriet naar onze gezinnen: verbazing dat wij niet weten dat deze structuur niet goed werkt, en verdriet voor de vele mensen wier behoeften niet worden vervuld.
We hebben nu de mogelijkheid toe te geven dat we een bredere basis nodig hebben. We dienen de inheemse volken ons iets te laten leren over systemen waarin de grotere gemeenschap steun verleent."
A.W. Schaef

5. Oudsten
"Vaak moeten we wat de oudsten ons vertellen in ons laten rijpen. Op het eerste gezicht lijken hun woorden niet van toepassing te zijn en dan beginnen ze te ontkiemen".
A.W. Schaef

6. Ouderen
De jeugd spreekt, de ouderdom onderwijst.
Maori gezegde

7. Openheid van geest
"Openheid van geest is de basis van de wetenschap. Openstaan voor de oeroude mythen kan de planeet en ons misschien redden".
A.W. Schaef

8. Niemand wil luisteren
"Ik geef de jongeren kansen te over om te leren wat ik weet, en toch grijpt niemand die kans. Ze hoeven alleen maar te vragen. Niemand wil. Dus dat is de reden dat ik alles maar laat voor wat het is. Alles zal met mij sterven als ik sterf".
Peter John, oudste en opperhoofd van de Athapascan-indianen,
Minto, Alaska

9. Alstublieft, oudsten, zwijg niet!
"Dit heb ik over de hele wereld gehoord. Veel oudsten besluiten hun geheimen en kennis met zich mee het graf in te nemen, omdat ze geloven dat niemand van hen wil leren en dat er geen mensen zijn die de oude kennis kunnen onderwijzen en doorgeven. Wat een verlies! Er zijn echter anderen die zeggen dat de mythen en legenden van de oudsten vertellen dat er een tijd komt dat de wereld hun kennis nodig zal hebben om de planeet te redden. Velen geloven dat die tijd is aangebroken. Alstublieft, oudsten, zwijg niet!
A.W. Schaef

10. Eénpersoonsgezin
We zien dat onze westerse wereld onder meer onder de impuls van de sociale media, durven we te stellen , meer en meer afglijdt naar een standaard voor het gezin van een éénpersoonsgezin. 

11. Een gemakkelijke prooi
Het is duidelijk dat dit de mensheid zeer sterk verzwakt en het een gemakkelijke prooi maakt van een "Big Brother" al dan niet geïncarneerd in een AI-Robot.

12. Relatie PGC-mens en de ouderen
Het is echter ook duidelijk, dat zagen we onder meer in het onderzoek over de “relatie PGC-mens en de ouderen”, dat het voor het geluk, de voorspoed, de mentale en fysische gezondheid van de mens , de mensheid en de natuur, het belangrijk is dat er een zo breed mogelijk intergenerationele interactie is van kinderen, kleinkinderen, jongeren, volwassenen, senioren, nestoren... Dit illustreert dat de tendens van de laatste 60 jaar, om de familie altijd maar verder te verkleinen zelfs in de richting van een éénpersoonsgezin niet gunstig is.

13. Nood aan een reëel fysisch intergenerationeel netwerk
We zien dat in de inheemse volken en ook in het westen het zo vitaal is dat voorafgaand aan en naast de elektronische netwerken een reëel fysisch intergenerationeel netwerk dient te bestaan waarbij er fysische coöperatie, interactie, samenwerking is in de meest brede zin.

14. Thuiswerken
De tendens voor thuiswerken om het fileprobleem op te lossen versterkt eveneens de tendens voor de fysische isolatie en verarming van fysische contacten met andere personen. Op zijn minst is ook deze ontwikkeling een belangrijk risico hiertoe.

15. Ons losmaken en bevrijden
Dit is de uitdaging van de PGC-mensen. Het is niet voldoende bewust te zijn van onze vrijheid en mogelijkheden om ons los te maken en te bevrijden van de genetische-culturele predisposities en banden. Het is echter ook belangrijk dat die vrijheid gebruikt wordt om uit te bouwen, fysisch intergenerationele interacties.

16. Een actief plan tegen individualisatie en isolatie
Deze mogen en kunnen wel gebruik maken en ondersteund worden door digitale netwerken. Het is echtere vitaal dat deze nooit de fysische intergenerationele interacties belemmert of via pseudo-vervangingen (cf. robot-seks en robot verzorging) elimineren. In dit kader kan men denken aan een bewust actief plan om de individualisatie en isolatie van actoren te onderzoeken, vast te stellen, tegen te gaan.
I. Muylle, 2017, Naar een Post-Genetische Culturele Mens

 

 

LIVE VIDEO

28 Oct. 2017 expo Lenardo Da Vinci 

  

 

 TIJDSCHRIFTEN

 

 

 

 

Communicatie & Cognitie (C&C)

 

 

JAAR 2017 

C&C vol. 50 (1-2)

C&C vol. 50 (3-4)

Scientia Paedagogica Experimentalis
(SPE)   

JAAR 2017 

SPE vol. 54 (1-2)

 

 Klik hier om een boek te bestellen  

 

 

 

 

Nederlands Leren

Latijns-Amerikaanse Naties

拉美国家

  

Meer Nederlands Leren VideoMeer Nederlands Leren Video

 

 

ELEKTRONISCHE TOEGANG

        SPE54 1 2 KAFT          

Scientia Paedagogica
Experimentalis

(SPE)

       
 
Communication
& Cognition

(C&C)

 

 

HARMONY

  • Liefde,Haat, Harmonie versus Terrorisme (F. Vandamme)
  • A Post-Genetic-Cultural human perspective on Terrorism versus Harmony. A cognitive and communicative view(I. Muylle, F., Vandamme,C&C vol. 50 (1-2))
 
   Doelstelling van lotuswebtec is stimuleren, laten bloeien van kennis (zuivere en toegepaste) door haar aan te wenden voor het stimuleren van geluk, harmonie, welzijn, welvaart van individu en gemeenschap in al haar vormen: gezin, handel, landbouw, industrie...     

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.