facebook

 

ZORG & VORMING

Doen

Het gaat er niet alleen om hoeveel en wat je doet, maar ook hoe je het doet.

Merlijn Balder

06gnost09 2016

 19/01/2018     Lees meer      contact mini 
Algemeen        

 DE GNOST VAN DE DAG
Klik hier om meer gnosten te zien

19 januari 2018 Indonesië zicht op bewolkte hemel over bergtoppen

19/01/2018                                         gnost HSW7 HSW17

Slagen

Je slaagt nooit ergens in als je niet bereid bent ook te verliezen.

Paramahansa Yoganada  

STANDPUNT

I. Muylle

Ontstaan van de moderne wetenschap:

Vanuit het Pre-Babylonisch Mesopotamië over de Induscultuur en vervolgens via de Islam naar het Westen! 

4 Overdracht van kennis

Concreet denken we hier onder meer aan de overdracht van het gebruik uit de Mesopotamische /Induscultuur naar de Islamitische van de nul (zero), het decimaal systeem, de ontwikkeling van de algebra, de ontwikkeling en gebruik van algoritmen, sinussen, de introductie van de plaatsbepaling door gebruik van de meridianen, de introductie van de nulmeridiaan, de zeer geavanceerde astronomie en niet te vergeten de belangrijke vernieuwde aanpak van de geneeskunde en farmacologie.

(wordt vervolgd)

19/01/2018        Lees meer  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Naar een PGC-economie

I. Muylle, 2017
1. Onze vrijheid
Dit is de uitdaging van de PGC-mensen. Het is niet voldoende bewust te zijn van onze vrijheid en mogelijkheden om ons los te maken en te bevrijden van de genetische-culturele predisposities en banden. Het is echter ook belangrijk dat die vrijheid gebruikt wordt om uit te bouwen een economie die de PGC-mensen toelaat ook sociaal en economisch die vrijheid aan te wenden en te bestendigen in harmonie op de vele niveaus.

2. De moderne economie
De moderne economie is ontwikkeld uit het middeleeuws monniken perspectief van optimalisatie en rationalisatie van de materiële behoeftebevrediging, om maximaal tijd vrij te maken voor de religieuze meditaties en armoede beleving (Pierre Musso 2017).

3. Optimalisatie en rationalisatie

Dit doel is in zoverre verandert in de moderne en hedendaagse tijd, dat deze optimalisatie en rationalisatie in dienst van religieuze meditatie en armoede beleving helemaal verdwenen is.
Daarentegen is de optimalisatie om de optimalisatie en rationalisatie om de rationalisatie dominant geworden nu ten dienste van het mondiale management perspectief.

4. De genetische-culturele predisposities

In het kader van het PGC-nieuwe mens perspectief kunnen we en dienen we deze monniken optimalisatie en rationalisatie met hun ontsporingen in vraag te stellen en van uit de basis problematiek van de PGC-mens opnieuw bekijken in het licht van zijn bewustzijn van zijn mogelijkheid om zich los te maken en te bevrijden van de genetische-culturele predisposities en banden....Dit vereist echter een opbouw van een economie dat ook de economische vrijheid van de PGC- mensen verzekerd. 

5. De traditionele economie: de uitdaging
De grote uitdaging economisch in de 21ste eeuw is de werkloosheid. Door de AI en de robotica hebben we dat meer en meer arbeid overgenomen wordt door robotten. Dit wat betreft de hoge intellectuele gespecialiseerde beroepen zowel als de handarbeid en sociale beroepen. Een massa van nieuwe modellen, wetten m.a.w. wetenschappelijk werk wordt meer en meer en beter verricht door robotten.

6. Robotten
Boekhouding, inspectie, controle, diagnose, reparatie ondermeer van machines, auto’s, in alle mogelijke vormen wordt eveneens meer en meer en beter gedaan door robotten. Zo ook zien we dat meer en meer en beter transport van goederen en personen gerealiseerd wordt door robotten. Het kuisen van privé- en bedrijfslokalen, hier ook kunnen we herhalen dat meer en meer en beter deze taken uitgevoerd worden door robotten.

7 Vervangen door robotten
Denken we aan geneeskundige, psychiatrische diagnoses en therapeutische ingrepen en handelingen, tot vervelens toe kunnen we en dienen we te herhalen, dat deze eveneens meer en meer en beter verricht worden door robotten onder welke vorm ook. Tenslotte kunnen we ook nog ondermeer verwijzen naar seksuele diensten en hulp waar eveneens beroep gedaan wordt op robotten, met de bedoeling meer en meer en beter de mens te kunnen vervangen….

8 De economische ontwikkeling
Stelt zich dan wel de vraag hoe de economische ontwikkeling dient te gebeuren en hoe economie van de toekomst er dan wel moet uitzien.

 9 De huidige oplossing

De huidige oplossing waarbij bezoldigd werk de kern van de economie bepaalt, is dan niet meer zo evident voor de toekomst. In de marge wordt wel voor zieken en tijdelijke werklozen onder bepaalde voorwaarden financiële tussenkomst voorzien, met zelfs uiteindelijk een noodhulp voor zij die helemaal structureel buiten de normale verloning vallen.

 10 Onaanvaardbaar

Wanneer echter het meeste of alle werk overgenomen wordt door AI en AI gestuurde robotten, dan valt dit soort economie als niet meer relevant als volledig inacceptabel weg. Een alternatief dient gezocht en gevonden: de PGC-mens-economie.

11. Pseudo-economie

 Maar we zien echter dat men gekozen heeft in de VS, in de EU, in de Westerse wereld in zijn geheel voor een pseudo-economie.

Wat is de oplossing?

12 Pseudo-tewerkstelling
De enorme werkloosheid die altijd maar stijgt wordt opgelost door pseudo-arbeid te introduceren. Full time jobs worden geëlimineerd en vervangen door parttimejobs. Dit oogt veel beter in de statistieken. Men krijgt nagenoeg volledige tewerkstelling, zij het pseudo tewerkstelling. Dit verbergt de stijgende armoede. De sociale mechanismen van werklozen steunen kunnen drastisch verminderd worden.

13 Overleven
De kosten voor pensioenen dalen fors. Deze zijn immers gedefinieerd voor fulltime jobs over een totale loopbaan, wat niet meer haalbaar is. De sociale rol van syndicaten en andere arbeidsorganisaties, worden daarbij enorm verzwakt. Immers het leger der parttime werknemers, met lage lonen aan de rand van overleven, is veel moeilijker te mobiliseren, te organiseren, kan zichzelf eveneens veel moeilijker motiveren . Hun strijd voor zelfbehoud financiële overleven primeert....

14. De economische mirakeloplossingen
De economische mirakel oplossingen die we zien in de VS, Duitsland, België, Nederland, Frankrijk net, zijn de basis van zeer gevaarlijke ontwikkelingen daar ze de echte problemen door hun pseudo-oplossing enorm verbergen. Daarbij zien we een sterk toenemen van een dualisme, waarbij een zeer kleine meerderheid rijker en rijker, kortom enorm rijk wordt: miljoenen euro's per week verdienen en de grote massa: 91,10 % daarentegen wordt altijd maar armer en armer.

15 Aristoteles
Daarbij zien we dat zeer snel verdwijnt de middenklasse: de Aristotelische middenstand. Zij die volgens Aristoteles dienen de staat te leiden . Immers stelt Aristoteles de zeer armen zijn tot nagenoeg alles bereid om te kunnen overleven. De zeer rijken daarentegen volgen Aristoteles, gaan niets uit de weg om nog rijker te worden. Deze laatste groepen zijn dan ook niet geschikt om de gemeenschap te leiden. 

LIVE VIDEO

28 Oct. 2017 expo Lenardo Da Vinci 

  

 

 TIJDSCHRIFTEN

 

 

 

 

Communicatie & Cognitie (C&C)

 

 

JAAR 2017 

C&C vol. 50 (1-2)

C&C vol. 50 (3-4)

Scientia Paedagogica Experimentalis
(SPE)   

JAAR 2017 

SPE vol. 54 (1-2)

 

 Klik hier om een boek te bestellen  

 

 

 

 

Nederlands Leren

Latijns-Amerikaanse Naties

拉美国家

  

Meer Nederlands Leren VideoMeer Nederlands Leren Video

 

 

ELEKTRONISCHE TOEGANG

        SPE54 1 2 KAFT          

Scientia Paedagogica
Experimentalis

(SPE)

       
 
Communication
& Cognition

(C&C)

 

 

HARMONY

  • Liefde,Haat, Harmonie versus Terrorisme (F. Vandamme)
  • A Post-Genetic-Cultural human perspective on Terrorism versus Harmony. A cognitive and communicative view(I. Muylle, F., Vandamme,C&C vol. 50 (1-2))
 
   Doelstelling van lotuswebtec is stimuleren, laten bloeien van kennis (zuivere en toegepaste) door haar aan te wenden voor het stimuleren van geluk, harmonie, welzijn, welvaart van individu en gemeenschap in al haar vormen: gezin, handel, landbouw, industrie...     

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.