facebook

 

ZORG & VORMING

Pesters (dyssocialen)

Op de middelbare school zijn de pesters het populairst, gevolgd door de "assistenten", die de pesters helpen en de "aanmoedigers", die de pesters positieve aandacht geven. De "verdedigers" die het opnemen voor het slachtoffer, zijn er niet populair. Dit geldt ook voor de buitenstaanders, die geen partij kiezen en zich terugtrekken.

 Lous Pouwels

01gnost09 2016 small

 23/02/2018     Lees meer      contact mini 
Algemeen        

DE GNOST VAN DE DAG

Klik hier om meer gnosten te zien 
23februari 2018 mexico reiger in boom

23/02/2018                     gnostHSW8

23 februari 1917

Begin van de Russische Revolutie

STANDPUNT

I. Mully

Waar / waarheid 

5) De efficiëntie analyse van waarheid 

We kunnen echter verder gaan. Uit de efficiëntie analyse van waarheid bij Heidegger kunnen we zelfs stellen dat deze benadering overeenkomt met de gnostische benadering van waarheid, waarbij de tegengestelde waarden van waarheid complementair zijn aan elkaar en elkaar steunen. Dit is een typisch gnostische visie die men kan terug voeren tot de Mesopotamische pre-Babylonische visie op waarheid, zoals het gnosticisme als zodanig.

(wordt vervolgd)

23/02/2018            Lees meer  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SOCIALE NETWERKEN NATIONALISATIE ( EUROPALISATIE)?

I. Muylle
1
Immateriële en materiële eigendom
De grootste bedrijven zijn tegenwoordig de sociale netwerken en hun afgeleiden (Facebook, Uber, …).
Wat is kenmerkend voor deze nieuwe bedrijven? Ze groeien op basis van de immateriële en materiële eigendom van hun gebruikers zowel als hun leveranciers medegebruikers.
2
Hun eigen versie
De Chinezen en de Russen, zij het om andere redenen, hebben hun eigen versie van deze bedrijven geproduceerd.
3
Gemeenschapseigendom
Gezien het hier gaat over de immateriële (teksten, auteursrechten,etc.) en materiële eigendommen van de gebruikers en toeleveranciers, met andere woorden van de bevolking, is het maar normaal dat het gros van deze geproduceerde winsten op basis van de gemeenschapseigendom ook toe komt en ten goede komt aan de gemeenschap.

4
Kan niet kleinschalig gebeuren
Uiteraard zo iets kan niet kleinschalig gebeuren, bij een stad, een provincie, een regio, een land, maar het dient gerealiseerd binnen een economische ruimte: de Europese gemeenschap, de Afrikaanse gemeenschap, de Chinese gemeenschap, etc.

5
GPS-systeem
Zoals Europa zijn eigen GPS-systeem ontwikkelde om economische en militaire veiligheidsredenen, zo ook dient Europa zijn eigen Europese equivalent voor Facebook, Twitter, YouTube, Uber etc., te ontwikkelen eveneens om culturele, economische, sociale, juridische, democratische, privacy en militaire veiligheidsredenen (zie Com&Cog vol 50 1-2,2017)!!!

6
Een belangrijke taak
Is dit een belangrijk thema voor de volgende verkiezingen?

Misschien is dit zelfs een belangrijke taak die dringend dient te worden aangepakt door de UNO of een van de sub-instellingen van de UNO, bijv. de UNESCO!!!

LIVE VIDEO

28 Oct. 2017 expo Lenardo Da Vinci 

  

 

Forum 

Het fluiten naar passerende vrouwen 1

Het "fluiten naar passerende vrouwen" is dit een overblijfsel van de "oer-parings-lokroep"? 

clickFORUM 2


think

 TIJDSCHRIFTEN

 

 

 

 

Communicatie & Cognitie (C&C)

 

 

JAAR 2017 

C&C vol. 50 (1-2)

C&C vol. 50 (3-4)

Scientia Paedagogica Experimentalis
(SPE)   

JAAR 2017 

SPE vol. 54 (1-2)

 

 Klik hier om een boek te bestellen  

 

 

 

 

Nederlands Leren

Het Asymmetrisch smelten van de ijskappen

冰帽的不对称融化

  

Meer Nederlands Leren Video

 

 

ELEKTRONISCHE TOEGANG

        SPE54 1 2 KAFT          

Scientia Paedagogica
Experimentalis

(SPE)

       
 
Communication
& Cognition

(C&C)

 

 

HARMONY

  • Liefde,Haat, Harmonie versus Terrorisme (F. Vandamme)
  • A Post-Genetic-Cultural human perspective on Terrorism versus Harmony. A cognitive and communicative view(I. Muylle, F., Vandamme,C&C vol. 50 (1-2))
 
   Doelstelling van lotuswebtec is stimuleren, laten bloeien van kennis (zuivere en toegepaste) door haar aan te wenden voor het stimuleren van geluk, harmonie, welzijn, welvaart van individu en gemeenschap in al haar vormen: gezin, handel, landbouw, industrie...     

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.