facebook

 

Oorlog "games" versus Harmony "games"

F. Vandamme, M. Kaloev, L. Wang 
1
Harmonie een bijproduct van accommodatie, aanpassing
Harmonie is een bijproduct van de inspanningen van de groep om zich aan te passen (adapteren) en /of zich te schikken (accommoderen) aan de omgeving en om de omgeving aan te passen (adapteren) en /of te schikken (accommoderen) aan de groep.

2
Oorlog eveneens een bijproduct
Oorlog eveneens is een bijproduct van de inspanningen van de groep om zich aan te passen (adapteren) en /of zich te schikken (accommoderen) aan de omgeving en om de omgeving aan te passen (adapteren) en /of te schikken (accommoderen) aan de groep.
3

Waarom aanpassing en accommodatie
Aanpassing en accommodatie is van vitaal belang, aangezien zowel het milieu als de acteurs voortdurend veranderen. Het milieu, de groepen, de individuen zijn mogelijke doelen voor verandering en accommodatie. Die veranderingen kunnen doorgevoerd worden door verschillende strategieën en methoden aan te nemen, zoals veiligheid te creëren door getallen, door complexe sociale structuren te bouwen, door het creëren of veranderen van nieuwe vaardigheden voor individuen, enz.

4
Het eerste eenvoudige antwoord
Oorlog is het eerste voor de hand liggende antwoord, maar het resultaat is zeer riskant en is meestal destructief voor de tegenstanders, voor het milieu, voor de toevallige omstanders op het terrein en uiteindelijk ook voor de oorlogvoerende zelf. Men kan zelfs toevoegen dat oorlog meestal een korte termijn oplossing is die gemakkelijker door groepen wordt geaccepteerd, in de naam van groepswaarden, orde, veiligheid, nationale trots, persoonlijke offer, enz. Een ander probleem is dat het in het algemeen vrij makkelijk is om een oorlog te starten, maar heel moeilijk om een oorlog te stoppen.
Alternatieven voor oorlog vereisen veel meer inzicht in de situaties, inspanningen om plannen te bouwen en hebben veel tijd nodig door de talloze inspanningen en investeringen die het zoeken en uitbouwen van alternatieven met zich meebrengen.
5

Games en hun relevantie
Moderne games zijn een soort kunst. Zij geven ons perspectieven om de wereld op verschillende manieren te begrijpen en / of te zien. Oorlogspellen zijn populair om vele redenen. Ze kunnen spelers een "gezonde" manier geven om vaardigheden aan te leren om te leren omgaan met emotie en frustratie in veilige omgevingen van virtuele werelden. Desalniettemin kunnen ze ook fuctioneren als voorbereiding op de echte wereldoorlogen, zelfs om deze aantrekkelijker en aanvaardbaarder te maken. Nog erger, deze wargames kunnen zelfs naadloos in echte oorlogen worden geïntegreerd met robots, AI en drones... Pacifistische games zijn ook mogelijk. Hoewel niet zo populair als oorlogspellen, kunnen pacifistische games ook heel succesvol en fascinerend zijn. Ze kunnen bedoeld zijn om te voldoen aan de innerlijke behoefte van ontspanning, vrede, harmonie, ontwikkeling van de speler (s) of functioneren als een complexe, sociale puzzel die het ontwikkelen van creatieve, ontspannende vaardigheden om harmonie te bereiken op heel veel verschillende niveaus en doelgebieden, omgevingen, enz.aanmoedigen en belonen.

6
Harmonie als een veiligere oplossing
Hoe dan ook, een meer gesofisticeerde, geraffineerde en in het algemeen veiligere oplossing dan oorlog, brengt Harmonie.

7

Samenwerking tussen de verschillende partijen

In harmonie probeert men (1) coëxistentie en (2) samenwerking tussen de verschillende partijen betrokken op het gebied te bereiken, zodat elk van de partijen kan voorzien in haar (3) levensonderhoud, (4) kan ontwikkelen, (5) en vooruitgang kan hebben, met behoud van een vitaal 6) "dynamisch evenwicht" tussen de verschillende partijen, met aanvaarding van de verschillen en (7) waarden, (8) oplossingen, (9) doelen, (10) activiteiten, (11) gedrag / houding, enz...
8

Diversiteit/pluraliteit
Diversiteit/pluraliteit is zeer belangrijk voor het milieu. Daarom is in Harmonie de waarde van pluraliliteit en diversiteit essentieel. Gezien de toekomstige veranderingen in het milieu is het belangrijk dat we een grote verscheidenheid aan diversiteit hebben. Verlies van pluralisme of diversiteit is zeer gevaarlijk en moet zoveel mogelijk vermeden worden zonder te veel de eigen overleving in gevaar te brengen.
F. Vandamme, M. Kaloev, L. Wang Wordt vervolgd
9

Validatie, evaluatie, beoordeling
Men kan methoden ontwikkelen ter validatie, evaluatie, beoordeling van de kenmerken (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) en (11).
10

Oorlogsspellen zijn het meest aantrekkelijk
Vandaag zijn oorlogsspellen het meest aantrekkelijk in de spelwereld: voor jongeren, volwassenen, ouderen.
11

Oorlog is steeds meer destructief en gevaarlijk
Oorlog is echter steeds destructiever en gevaarlijker aan het worden voor het overleven van de mensheid, het milieu, voor culturen in het algemeen, rekening houdend met de zeer snelle vooruitgang van technologie en de meer en meer effectieve introductie van kunstmatige intelligentie en robotten in de oorlogsactiviteiten in alle mogelijke aspecten: spionage, sabotage, moord, vernietiging, biologische en nucleaire oorlogvoering.
12

Games om vaardigheden te ontwikkelen

Games, dus ook oorlog games en harmonie games, maken het mogelijk om allerhande belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, aan te leren, te gebruiken, te oefenen.
13

Harmonie is cruciaal is voor het overleven van de mensheid
Als we geloven dat harmonie cruciaal is voor het overleven van de mensheid, de natuur, het ecosysteem, dan zouden we beter de ontwikkeling stimuleren van harmonie bevorderende vaardigheden.
14

De ontwikkeling van harmonie vaardigheden
Daarom moet de ontwikkeling, verspreiding en popularisering van harmonie vaardigheden een zeer hoge prioriteit krijgen.
15

Overlevingsvaardigheden
Harmonie games zijn echter niet alleen relevant voor het stimuleren van de ontwikkeling en het aanleren van de harmonie creatie en overlevingsvaardigheden. Ze zijn ook zeer cruciaal voor evaluatie, validatie en overlevingsvaardigheden.
16

Een voorbeeld van een Harmonie game: het IDA-game
Een voorbeeld van een Harmonie spel om deze punten te illustreren: het IDA-game

We beginnen met drie teams met een verschillende religie A / B / C.

* Elk team heeft een set van gereedschappen, bestaansmiddelen, een set van waarden, eigenschappen, 3 sets medewerkers.

* Een team kan samenwerken met de andere twee teams met een aantal actoren van het team. Bovendien kunnen ze hen doden, in de gevangenis terechtkomen, gereedschap ruilen etc.

* Het doel van elk team is: (1) het overleven van zijn eigen team, maar ook de overleving van de andere teams te ondersteunen om diversiteit en pluralisme te waarborgen.

 

* Een sessie heeft een speeltijd van 25 minuten. Aan het einde van elke sessie krijgt elk team een score. Sommige teams kunnen sterker worden. Sommige teams kunnen zwakker zijn, een ander geëlimineerd. Bovendien kan de diversiteit worden vergroot of kan worden verminderd... In functie van dit alles wordt de score gegenereerd.

* Een nieuwe sessie van 25 minuten wordt gestart en opnieuw wordt een score gegenereerd.

* Na 10 sessies wordt de einduitslag gegeven.

Nu wordt de evaluatie- en beoordelingsfase gestart. Welke fouten werden gemaakt die de diversiteit verminderden, wat heeft de diversiteit vergroot? Welke teams werden geëlimineerd en waarom? Welke fouten hebben ze gemaakt of werden gemaakt door hun tegenstanders.
17

Een geavanceerd / vooruitstrevend Harmonie spel: AH-IDA-game

Een interessante extra dimensie voor dit spel zou de communicatie tussen de teams kunnen zijn (bijvoorbeeld diplomatie) waarbij een team de andere teams probeert te overhalen om de harmonie doeleinden aan te nemen of hun eigen harmonie strategie aan te passen, zodat ook zij beter kunnen overleven, maar ook om het andere team te helpen zijn kansen op instandhouding, overleving en ontwikkeling te verhogen.


Wordt vervolgd

 
Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.