facebook

 

Prof. F. Vandamme 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (1)

Verschil tussen de traditionele en de westerse culturen in houding t.o.v. ouderen

In de westerse cultuur in tegenstelling tot de traditionele inheemse culturen zien we een zeer snel voortschrijdende anti-ouderen discriminatie. In het licht van de PGC-mens zouden we verwachten dat dit er eerder veel minder het geval zou zijn in de mate dat men er ook de genetische en culturele predisposities van het ouder worden overwint. Toch is dit niet evident en daarenboven niet noodzakelijk zonder meer gewenst.
(wordt vervolgd)
I. Muylle, 2017, Naar een post-genetische culturele mens

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (2)

Genetische en culturele predisposities

Wanneer we denken aan de genetische en culturele predisposities weg te werken van het ouder worden, zal men wellicht in de eerste plaats denken aan veroveren door ouderen van de attractiviteit van het uitzicht van jongeren.
(wordt vervolgd)
I. Muylle, 2017, Naar een post-genetische culturele mens

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (3)

Manipulatie

We weten dat dit in de manipulatie en selectie van dieren bijvoorbeeld honden duidelijk het geval is. Zo bijvoorbeeld hebben we dat bij de selectie van honden, zeer sterk voorkeur geeft aan deze eigenschappen die fysisch en cultureel doen denken aan "puppy’s: jonge honden". Zo bijvoorbeeld het "blaffen" van honden, is een gedrag dat oorspronkelijk enkel het geval was bij jonge honden en volledig afwezig was bij volwassen honden. Nu is dit een door de mens geselecteerd standaard gedrag van honden jong zowel als volwassenen. Dit illustreert dat bij het ontwikkelen van de PGC-mens we wel zeer degelijk bewust moeten zijn van de keuzen en meer bepaald de gewenste kenmerken die we relevant zien voor de volwassen mens, voor de oudere mensen: de "senioren" en de "nestoren".
 (wordt vervolgd)
I. Muylle, 2017, Naar een post-genetische culturele mens

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (4)

Keuze

De gewenste genetische en culturele kenmerken worden natuurlijk niet gekozen eenmaal men oud is. Het is een keuze, een uitdaging voor de ganse gemeenschap met wel versterkende gevolgen.
(wordt vervolgd)
I. Muylle, 2017, Naar een post-genetische culturele mens

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (5)

Welke gewenste genetische en/of culturele kenmerken

In dit verband is het wel nuttig te kijken naar de hedendaagse genetische culturele kenmerken van de jongeren, volwassenen, de senioren, de nestoren, over de verschillende culturen heen. Hierbij dienen we ons of te vragen wat de gewenste kenmerken: meer of minder zijn in de verschillende culturen. Welke gewenste kenmerken (genetisch en/of cultureel) hebben we in de hedendaagse westerse maatschappij verloren of zijn we aan het verliezen, welke gewenste kenmerken daarentegen hebben we bijgewonnen, zijn we aan het bijwinnen... Dit kunnen en dienen we te vergelijken over de verschillende culturen. In wat volgt willen we enkele dergelijke kenmerken genetisch en cultureel aanhalen, ter inspiratie voor nadere keuze en discussie.

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (6)

Verbinding met de voorouders

"Oude mensen worden zeer gerespecteerd en bemind. Ze worden beschouwd als de levende verbinding met de voorouders".
F.E. Ngan-Woo
Samoa

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (7)

Klankbord

Mijn oudsten zijn geweldige leermeesters. Als ik hen als klankbord gebruik, krijg ik het noodzakelijke perspectief.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (8)

Generaties

Onze grootmoeders en grootvaders hebben heel veel wijsheid die een heel lang leven omspant. We raken ons perspectief kwijt als we maar met een of twee generaties leven.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (9)

Rijkdom en substantie

Oudsten brengen rijkdom en substantie in ons leven. Er zijn altijd oudsten te vinden, waar we ook zijn.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (10)

Belangrijk

Hoe ouder we worden, hoe minder behoefte we hebben anderen te behagen. Daarom is het zo belangrijk om naar onze oudsten te luisteren. Ze zijn veel objectiever.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (11)

Hoogleraren

De oude mensen worden nooit terzijde geschoven. Zij zijn de hoogleraren op alle gebieden van de Maori-educatie.
Mihi Edwards (Maori)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (12)

De dragers van wijsheid

Alle inheemse volken waarderen hun oudsten als de dragers van wijsheid, niet alleen over een manier van leven maar ook over hoe we ons leven dienen te leiden.
Mihi Edwards (Maori)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (13)

Onmisbaar

De wijsheid van onze oudsten is onmisbaar om informatie op een wijze manier te kunnen gebruiken.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (14)

Wijze beslissingen

Als we naar onze oudsten luisteren en hun raad accepteren is de kans groter dat we wijze beslissingen nemen.
A.W. Schaef

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (15)

Kupuna

Onze grootste rijkdom is het aantal kupuna (oudsten) en kinderen.
Alex Pua
(Hawaii)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (16)

De levende opslagplaatsen

Als er een kupuna (oudste) sterft, gaat er meer verloren dan dat individu: de hele gemeenschap verliest een schat aan wijsheid, cultuur en informatie die ze nodig heeft. De 'rijkdom' van een hele gemeenschap neemt af als er een kupuna sterft, want dat soort rijkdom is niet vervangbaar. Tenzij de kennis, wijsheid, riten en verhalen zijn doorgegeven, verliest een hele samenleving delen van haar erfgoed, delen van haar 'verhaal'. De kupuna's zijn de levende opslagplaatsen van alles wat we weten.
Alex Pua (Hawaii)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (17)

Jeugd - Ouderdom

De jeugd spreekt, de ouderdom onderwijst.
Maori-gezegde

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (18)

Het verlies van een oudste

Als we de oudsten verliezen, weten we dat we niemand hebben om hun plaats in te nemen, omdat steeds minder mensen zich een wereld herinneren die anders was. Dus het verlies van een oudste betekent niet alleen het heengaan van een individu, maar ook van een mogelijkheid, een mogelijkheid om een andere wereld te leren kennen. Dat is een scheiden dat zo hard is dat alleen ons hart het kan voelen.
Witi Ihimaera (Maori)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (19)

Luisteren

We moeten naar onze oudsten luisteren voor het te laat is.
Witi Ihimaera (Maori)

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (20)

Samenwerken met ouderen

Kinderen werken zij aan zij met ouderen
Mihi Eduards
Maori

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (21)

Veel leren

Ik heb gemerkt dat kinderen veel meer bereid zijn hun best te doen als ze samenwerken met ouderen.
Mihi Eduards Maori

 

De PGC-mens en ouderen: van senioren tot Nestoren (22)

De uitdagingen door en voor ouderen in inheemse culturen: Australië, Amerikaanse indianen, Inuit (17)

Voor kinderen is het zeer waardevol om zij aan zij met ouderen te werken! Ouderen hebben veel geduld en kunnen hen veel leren.
A.W. Schaef

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.