facebook

 

HSW35

Standpunten

I. Muylle

De eenmaking van Europa
1. 
 In de loop der geschiedenis zien we herhaalde pogingen tot eenmaking van Europa. We zien echter altijd opnieuw en opnieuw dat een aanzet tot eenmaking -dikwijls wel met geweld- na korte periode weer tenietgedaaan wordt.

2
De volgende indicaties kunnen we vermelden.
1. Eenmaking onder Alexander de Grote.
2. De Romeinse eenmaking onder Caesar, Augustus Germanicus.
3. De eenmaking onder de Hunnen, Attila (434-463).
4. De eenmaking onder Karel de Grote.
5. Mongolen, 1200, van Zuidoost-Azië tot Oost-Europa, onder Dzjengis Khan.
6. 1400 Timoer Lenk de Grote (Timoer Khan – Tasjkent)
7. De Engels/Franse eenmaking onder de Normandische koningen versus Jeanne D’Arc.
8. De Napoleontische eenmaking
9. Eenmaking onder impuls van de Internationale
10. De Bilderberg eenmaking
11. De europese Unie

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.