facebook

 

LIDMAATSCHAP SCIENTIA PAEDAGOGICA EXPERIMENTALIS

Doelstellingen:

    Scientia Paedagogica Experimentalis is een internationale vereniging die wetenschappelijke studies i.v.m. actuele pedagogische problemen in hun verschillende contexten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplinaire perspectieven wil bevorderen.

    Het tijdschrift Scientia Paedagogica Experimentalis verscheen voor het eerst in 1964 en had vanaf het begin een internationale uitstraling, met medewerkers van en disseminatie over de hele wereld. De primaire doelstelling is onderzoek te stimuleren ter bevordering van onderwijs en opvoeding. Daarbij wordt getracht, vanuit een humanistisch en pluralistisch oogpunt, alle bevolkingsgroepen en situaties te incorporeren: kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs. In het kader ook van voortgezet onderwijs, levenslang leren, afstandsonderwijs, online leren, wordt gezocht hoe men ook andere groepen kan bereiken. Leermoeilijkheden en/of leermoeheid bij kinderen, volwassenen, senioren en nestors, zwakbegaafden of hoogbegaafden, anderstaligen, kansarmen, werkenden en mindervaliden zijn problemen die speciale aandacht vragen.

    Onderzoeken naar vernieuwende methodes worden gestimuleerd en nieuwe aandachtspunten worden onderzocht waarbij het welzijn van zowel de belanghebbenden, als van het omkaderend personeel en de leefgemeenschap centraal staan. Het welzijn van al deze actoren heeft een positieve invloed op het bereiken van de doelstellingen.

Uitnodiging:

    Onderzoekers, studenten, professionelen: leraars, psychologen, opvoeders, geneesheren, sympathisanten en medewerkers uit centra voor leerlingenbegeleiding en andere centra ter bevordering van integratie en ontplooiing, en geïnteresseerden worden uitgenodigd het lidmaatschap aan te vragen.

Soorten leden:

        - geaffilieerd lid: gratis
            Reductie bij aankoop op diensten, producten en boeken.

        - werkend lid: 40€ per jaar: 
            Gratis abonnement op tijdschrift “Scientia Paedagogica Experimentalis”
            Gratis toegang tot grote delen van de digitale bibliotheek
            Reductie bij aankoop  diensten, producten en boeken.

        - erelid: bijdrage (minimaal 60€ per jaar)
            Gratis abonnement op tijdschrift “Scientia Paedagogica Experimentalis”
            Gratis toegang tot grote delen van de digitale bibliotheek
            Reductie bij aankoop  diensten, producten en boeken.

 

Inschrijfformulier

 

...

 

Velden gemarkeerd met (*) zijn verplicht. / Fields marked with (*) are required. /
Campos marcados con (*) son obligatorios. / 符号(*)表示该空格必须填写

 

   Toekennings lid nummer:
        Na doorsturen van uw inschrijfformulier krijgt u binnen de 24 uur (tijdens de werkdagen) uw
    lidmaatschapsnummer.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.