facebook

 

LEERACTIETEAM

      Een vernieuwende aanpak van leermoeheid! Het leeractieteam CUPIE-DO concentreert zich in een holistisch harmonisch perspectief op leermoeheid in het algemeen en in het bijzonder op speciale aandachtsgroepen als daar zijn jongeren en de vierde leeftijd. Het leeractieteam CUPIE-DO stelt zich tot doel de vele vormen van individuele en sociale groei naar dynamische harmonie te stimuleren. De actieteam CUPIE-DO methode is een meerdimensionale methode, waarbij elk fenomeen wordt benaderd vanuit vele dimensies.

ZORG & VORMING

“Suboptimaal is meestal
humaner en uiteindelijk
ook efficiënter op lange termijn.”

HSW10, 17.1

Oefening baart kunst?
Naast vorming (oefening of training) blijkt ook belangrijk de leeftijd waarop een activiteit wordt opgestart. De slogan dat 10 uur oefening voldoende is om een expert in om het even wat te worden, wordt hiermee wel gerelativeerd.

HSW6, 17.1

Kinderen zijn niet in staat NIET te leren.

C. Krause & R. Eichhorn
HSW6, 17


 

Leeractieteam
De uitdaging “omgaan met dyssocialen”.
Voor alle leeftijdscategorieën van kinderen tot nestors is het belangrijk
te leren omgaan met dyssocialen of hypocrieten.
Waarom is dit zo belangrijk?
Wel, op alle leeftijden ontmoet men dyssocialen.

HSW16, 17

Leren
Alles is leren.

HSW6, 7

Spelen
Spelen is voorbereiding op integratie
in de maatschappij.

HSW7, 17

Actie
Denken is doen.
Doen is denken.

HSW7, 17

Samenwerken
Valorisatie is samenwerken.
Samenwerken is valoriseren.

HSW10, 17

Kennis
Geld rolt pas als kennis stroomt.

HSW10, 17

Coaching
Synchrone coaching geeft vertrouwen.

HSW17

De leeractieteam CUPIE-DO Methode

    De Leeractieteam CUPIE-DO Methode is een meerdimensionale methode, waarbij elk fenomeen wordt benaderd vanuit vele dimensies. Deze zijn de C3, de U3, de P3, de I9, en de E3 dimensies. Beknopt toegelicht zijn dit de volgende dimensies. De E3 zijn: Etymologie, Economie en Ecologie. De C3 zijn: de communicatie, coordinatie en culturele dimensies vanuit een individueel, groeps- en gemeenschaps-perspectief. De “U3” zijn: de Unificatie en integratie als een binding Mens-Mens, Mens-Natuur, Mens-Universum. De P3 zijn de drie basis proces dimensies die ons denken, gedrag en actie sturen: verbale processen, handeling processen en theorie elaboratie-processen. Tenslotte hebben we de I9: de intelligentie dimensies.
    Dit betekent dat we elk probleem of opdracht bekijken vanuit deze vijf basis perspectieven of dimensies.

HSW6, 17

Gommen in school?
Verkeerd of toch niet? (5)

Hoe dan ook is het echter belangrijk dat men zeer goed bewust wordt van het recht en de onvermijdelijkheid van fouten te maken, maar ook bewust wordt van het recht en de plicht zijn fouten te herstellen, te verbeteren, rekening houdend uiteraard met de impact en het individueel en sociaal belang en de kosten van het herstellen van fouten.

HSW17.1

Gommen in school?
Verkeerd of toch niet? (4)

Maar zoals altijd is het de kunst met mate gommen, corrector etc. aan te wenden. Het is afhankelijk van de omstandigheden, of het “verbergen” van fouten aangenomen kan worden of niet.

HSW17.1

Gommen in school?
Verkeerd of toch niet? (3)

Daarentegen kan men natuurlijk opmerken, dat elk een het recht heeft zijn fouten te herstellen. Gemaakte fouten dienen niet eeuwig herkend en vastgelegd. Vandaar het recht zijn fouten te wissen, minstens ooit? In dit perspectief lijkt het inacceptabel dat men gommen, corrector, corrector toets etc. zomaar verbiedt, onmogelijk maakt.

HSW17.1

Gommen in school?
Verkeerd of toch niet? (2)

    In een educatief proces is belangrijk te weten voor de begeleider, leraar, opvoeder welke fouten in een bepaalde fase van ontwikkeling gemaakt wordt. Wegnemen, verbergen van fouten via corrector, gom etc. belemmert dan ook een diepgaande evaluatie, en begeleiding van de leerling. Van uit dit perspectief kunnen we begrijpen dat het gebruik van “GOM”, corrector etc. uit den boze is. Vandaar de oproep nu in school etc., het gebruik van de gom te beperken, zelfs te verbieden.

HSW17.1

Gommen in school?
Verkeerd of toch niet? (1)

    Fouten maken is menselijk, is normaal, is onvermijdelijk. Fouten maken dient dan ook geaccepteerd te worden. Fouten corrigeren is vandaar dan ook normaal etc. Gemaakte fouten verbergen daarentegen is van een andere orde.

HSW17.1


Familie omgeving en ontwikkeling
van het brein bij het kind

    Het blijkt dat kinderen uit welgestelde families (op basis van Breinscans) veel dikkere laag grijze hersencellen hebben op hun hersencortex. Dit is in de regio die geassocieerd is met visuele perceptie en kenniscumulatie (MIT studie gepubliceerd in de journal “Psychological Science”). Dit structureel verschil is wellicht niet permanent en kan via opvoedingsondersteuning verholpen worden. Het is echter wel een indicatie dat kinderen in achtergestelde milieus extra steun en aandacht verdienen. Het heeft immers wel impact onder ander op academisch succes.

    Op welke wijze interventies helpen (voeding, aandacht, cognitieve stimulatie, etc.) is echter nog onduidelijk.

 

Een echtgenoot beschuldigen van een misdaad omdat hij een relatie met zijn echtgenote in een zorginstelling wil bestendigen is ongelofelijk…

C. Gastmans

Op basis van cognitieve dementie, het recht op seksualiteit ontnemen is pure discriminatie!

C. Gastmans

Seksuele intelligentie heeft zijn eigen
lichamelijk geheugen.

C. Gastmans

Cognitieve incompetentie betekent niet
seksuele incompetentie.

C. Gastmans

Mensen met dementie, recht op seks.

C. Gastmans

Zorgopleiding

Eindtermen voor lager onderwijs dienen volwaardige zorg doelen en zorg intelligentie te integreren
Dienen actieve en passieve zorg te integreren d.w.z. zorg te ondergaan maar ook zorg te geven aan pop, speelgoed, dieren, klasgenootjes, leraars, familieleden…

Domeinen van “Zorg opleiding”

* verzorging baby’s, kinderen, zieken, ouderen, volwassenen, EHBO
* bereiden, bewaren, gebruiken van: voedsel, kleding, woning
* schaal: kleinschalig, grootschalig, specialiteiten
* type 1: ETEN: familie, restaurant, fastfood, top restaurant, speciale bereidingen (sport, wintersport, therapeutisch)
* type 2: KLEDING: familie, grootwarenhuis, boutique; specialiteiten (sport, ruimtevaart, therapeutisch)

Zorg (2)
Van “familiale opleiding”
naar “volwaardige” professionele “Zorg opleiding”
van kleuter tot Universitair niveau.

Zorg
Een vak, een opleiding, een discipline
van kleuter tot Universiteit.


NIEUWS: Vorming van jongeren, nestoren (ouderen) en kansarmen

4. Lekker en gezond eten in woon- en zorgcentra

    Bijna de helft van de 70-plussers loopt het risico op ondervoeding. Vooral ouderen die zorg nodig hebben, zitten in de gevarenzone. Toch zijn er woonzorgcentra die met creatieve en lekkere ideeën hun bewoners weer met goesting doen aanschuiven aan het middagmaal.

3. Kinderopvang anders bekeken

    Ouders in armoede vinden moeilijk opvang voor hun peuters en hebben ze die toch, dan botsen ze er op vooroordelen die hen weer wegjagen.

2. Autonomer leven met Alzheimer

    Sinds enkele jaren werkt professor Eric Salmon aan een vernieuwende aanpak voor de ziekte van Alzheimer en andere cognitieve stoornissen, die vertrekt vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de tekorten van de patient.

1. Debat integratie en migratie

    Ali krijgt minder gemakkelijk een baan dan Jan, alleen omdat hij Ali heet. Dat blijkt uit het doctoraat van econoom Stijn Baert, die hiervoor de Prijs Ullens kreeg. Die bekroont onderzoek rond migratie en integratie dat beleidsmakers kan inspireren. “Er is nood aan een actief opsporingsbeleid voor discriminatie. De prijs die de samenleving betaalt, is te hoog”.

Voor uitgebreide en vrijblijvende informatie alsook voor bestellingen, gelieve contact te nemen
via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of per post: Leiekaai 25 - F5, 9000 Gent, België.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.