facebook

 

 学习荷兰语: Nederlands leren

Welke Post-Genetische -Culturele-mens (PGC-MENS) is voor de toekomst gewenst: een monnik, een mondiale bedrijfsmanager, een democratische politicus of een destructor van de destructie?

I . Muylle

De uitdaging

De mogelijkheid van het overstijgen van de genetische en culturele disposities van de mens is duidelijk. De uitdagingen echter zijn in te vullen welke soort mens we dan wel willen hebben: welke we willen construeren. Eerder dan dit aan een Big Brother of aan Intelligente Robotten over te laten, is het wel belangrijk dat de mens daarover meedenkt en zijn verantwoordelijkheid opneemt voor zichzelf, voor zijn kinderen, voor het milieu, voor de medemens, voor de mensheid.

未来理想的后基因文化人:

一个修士,一个跨国公司的总裁,一个民主政治家或一个一个能战胜一切可以给人类带来灾难的行为和人的人

挑战

人类的基因和文化倾向很显然是可以被超越的。然而我们面临的挑战是,我们想要怎样的后代,将怎样培养他们。为此我们需要慎重地为自己,为我们的子孙考虑,要对环境,对他人,对整个人类负责。而不是把这些问题留给大哥或智能机器人来解决,

Post-Truth
Objectieve feiten zijn minder belangrijk bij het beïnvloeden van de publieke opinie dan uitgedrukte emoties en persoonlijke overtuigingen.
(Oxford Dictionary, 2016)
Post-truth is pseudo-truth?
Post-truth = dyssocial truth?
Bijvoorbeeld : In het kader van het ministerie van de waarheid hebben we dat we nog nooit zoveel gemanipuleerd zijn met schijn informatie. Vandaar zien we zo cruciaal begrippen als post-truth, agnotologie: propaganda van onwetendheid...
 
 
 
 
 
 
 

后真相

对于公共舆论方面的影响客观事实小于雄辩家带有情感的演说和其个人立场的影响。

(牛津字典, 2016)

后真相=非真相?

例如: 作为真理部的一部分,我们还从来没有过如此多的受到太多操纵的虚假信息。因此,很好地理解诸如后真相,比较无知学:宣传无知... 等概念是非常必要的。 

 

Actie, realiteit en virtualiteit (2)

Actoren kunnen individuen zijn, groepen, culturen d.w.z. levende doelgerichte systemen. 

行动,现实与虚拟现实(2)

 参与者可以是个人,团体,文化群体,也就是有生命的有目的的系统。

 

 

 

 

 

Actie, realiteit en virtualiteit (1)

Harmonie en strijd situeren zich in het veld van actie en handelingen van individuen en groepen...

行动,现实与虚拟现实(1

和谐与战斗都属于行动以及个人与团体之间较量的范畴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniël Defoe

Hij was een beroemd productief en veelzijdig Engels schrijver. Hij is de auteur van “Robinson Crusoë”, “A tour through England and Wales”, “Miss Flanders” etc...

丹尼尔·笛福

他是一位著名的,多产的,涉猎领域很广的英国作家。他是“鲁滨逊漂流记”,“穿越英格兰和威尔士之旅”,“弗兰德小姐”等小说的作者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De glimlach (1)

Een glimlach kost niets

en toch is hij onbetaalbaar.

Hij verrijkt degene die hem ontvangt

...

微笑 (1)

虽然一个微笑无需分文
但钱却买不到微笑。
它使得到的人变富

 ...

 

 

 

 

 

Huxleys Brave New World, reeds gisteren een feit (I)
‘Brave New World’ is een sciencefictionroman  van  de Britse schrijver Aldous Huxley.

...

赫胥黎的美丽新世界,已经成为昨日的现实(I)
«美丽新世界» 是英国作家阿道斯·雷欧那德·赫胥黎创作的科幻小说。

...

 

Eet je genoeg Jodium?
Jodium is een mineraal dat instaat voor de goede werking van elk lichaam. Kinderen moeten dagelijks 50 tot 120 microgram jodium opnemen, volwassenen tot 150 microgram.
..

你吃的碘足够吗?
碘是一种矿物质,是保证我们身体正常运转所必需的元素。儿童每天需要摄入碘的量在50至120微克,成年人则需达到150微克...

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.