facebook

 

STANDPUNT
F. Muylle

Evolutie naar een meer asymmetrische ontwikkeling tussen man en vrouw?
1
Bij vele zoogdieren stelt men vast dat het orgasme bij het vrouwtje, de eicel losmaakt. Dit illustreert de symmetrische rol van het organisme bij de mannelijke en vrouwelijke partner. Bij de voortplanting speelt hier immers voor beide partners het orgasme dezelfde rol bij het vrijmaken van hun bijdrage: eicel en sperma.

2
Men is tot de conclusie gekomen dat ongeveer 60 miljoen jaar geleden dit ook het geval was bij de mens.

3
Stelt zich uiteraard de vraag wat hedendaags de rol van het orgasme bij de vrouw is bij de menselijke soort?
4
Vooreerst merkt men op dat de clitoris bij de zoogdieren waar de eisprong gekoppeld is aan het orgasme, dieper in de vagina ligt.

5
Het loskoppelen van orgasme en eisprong blijkt gepaard te gaan met de ontwikkeling van de clitoris meer buiten de vagina...
    6
Sommigen maken de hypothese dat het loskoppelen van orgasme en eisprong, te maken zou hebben met de opbouw van een sterkere sociale band tussen de betrokken partners, wat belangrijk is voor de duurzaamheid van de relatie en daarmee samengaand met de opvoeding en het grootbrengen van de kinderen.
7
Hier stelt zich ook de vraag of er nog dergelijke asymmetrische ontwikkelingen zijn tussen de man en de vrouw en in het bijzonder bij de mens maar ook bij andere zoogdieren.   

8
Enkele indicatie terzake dat dit effectief het geval is, zijn wellicht de volgende:

8.1

De langere levensduur van de vrouw dan de man.

8.2
Evolutie naar een meer asymmetrische ontwikkeling tussen man en vrouw?
 De menopauze die zeer duidelijk zeer belangrijk is voor de vrouw en gepaard gaat met de overgang van de procreatie rol en taak van de vrouw, naar de grootmoeder en dominant verzorgende functie van de vrouw. De zogenaamde penopauze bij de man lijkt eerder een theoretische constructie in functie van een gewenste symmetrische ontwikkeling tussen man en vrouw dan een fysiologische sociale realiteit.

8.3

 De zogenaamde “koningsmoord”, die we in de antropologie en in het bijzonder in de literatuur zeer uitgebreid terugvinden, maar waarvan we ook in de sociale realiteit veel sporen terugvinden is eveneens een duidelijke verwijzing naar een asymmetrische ontwikkeling tussen man en vrouw. Bij de koningsmoord associëren we onder meer de Keltische traditie om de oude heerser ritueel ter dood te brengen. We kunnen hier ook denken aan het Mesopotamische oudste scheppingsverhaal: de “Enuma Elish”. Hier wordt uit het verscheurde het lichaam van de oude god de wereld gecreëerd wordt door zijn echtgenote en kleinkinderen. We kunnen hier ook denken aan de vele voorbeelden van geweld, die door vrouw, kinderen, kleinkinderen ( F. Mauriac Le Noeud de Vipère) toegebracht worden aan en op de oude vader… We denken, hier ook aan het fenomeen van de vroegere “oudemannenhuizen”. In elk dorp, in bijvoorbeeld Vlaanderen, werden de oude mannen samengebracht die niet meer in staat waren voor zichzelf te zorgen of niet geduld werden zelfstandig te leven. De naam “oudemannenhuis” is wel zeer symbolisch. Men sprak niet van “oudevrouwenhuizen.” omdat er ook slechts een klein aantal vrouwen in dergelijke instellingen opgenomen werden. De moeders werden doorgaans opgenomen in de gezinnen van hun dochters, om onder meer voor de kinderen te zorgen: de centrale grootmoederstaak.

8.4
 De toenemende aftakeling van de sociale waardering van de ouderwordende man. Deze sociale aftakeling van de sociale waardering van de man gaat enorm veel sneller dan van de vrouw.

9
Is het absurd te denken dat zoals bij de landbouw (veekweker), we ook in de menselijke maatschappij zullen ontwikkelen tot een amazonemaatschappij waar nog enkele “fokpaarden” of “fokstieren” zullen gehouden worden als aanvulling van het klonen van mensen (de in de toekomst dominante wijze van procreatie?), om de nodige variatie te garanderen en om te sterke inteelt te kunnen vermijden...?

10
Na de overgang (menopauze) bij de vrouw van de procreatie naar de grootmoedersfase, verandert de fysisch-sociale relatie tussen de partners met als gevolg minder fysische contacten en interrelaties? Heeft dit echter als gevolg minder wederzijdse stimulatie van natuurlijke aanmaak van DOPAMINE, SEROTONINE EN VERHOGEN VAN DE PRODUCTIE VAN CORTISONE?
Heeft dit als gevolg de toename bij ouderen van ouderdomsklachten (Parkinson bijv.), die sterk gerelateerd zijn aan dopamine. Het aanwenden van toevoegingen van dopamine in voeding zowel als in medicijnen blijkt een belangrijke factor ter preventie bijvoorbeeld van Parkinson. Ook de toename van hart-, vaat-, nierziekten worden hieraan geassocieerd. We zien ook dat massagetherapieën gunstige impact hebben op verhogen van dopamine, serotonine en verlagen van cortisone.

11

Bij lesbische of homoseksuele koppels blijft de fysische interactie even sterk tussen de partners of is er ook een afname? Zo dergelijke afname niet het geval zou zijn, hebben we daar dan een verlaging van aanwezigheid van bijvoorbeeld Parkinson bij oudere lesbische of homo actieven?

12
Hoe dan ook het is vastgesteld dat door massage, knuffelen van de ander, desgevallend zelfs van een poes of hond, helpt de seratonine en dopamine niveaus te verhogen en omgekeerd de cortisone afscheiding te doen dalen wat het sterftecijfer eveneens doet dalen. Daarenboven het verhogen van de cortisone verhoogt de bloedsuikerwaarde, verhoogt in hart en vaatwanden de cholesterol, de bijnier uitputting wat bemoeilijkt het vermageren, bemoeilijkt nachtrust, enz...

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.