facebook

 

STANDPUNT
F. Vandamme
Rechterlijke dwalingen en hun oorzaken
1
Rechterlijke dwalingen
We dienen te beseffen dat rechterlijke dwalingen niet alleen mogelijk zijn, maar dat er honderden voorbeelden hiervan zijn. Indrukwekkend voorbeeld is wel het:The innocence Project. Dit project werd opgestart in 1992 door Barry Scheck and Peter Neufeld. Door dit project werden reeds 344 onschuldigen bevrijd in de V.S.
2
Tunnelvisie
Een van de belangrijkste redenen van de gerechtelijke dwalingen is de TUNNELVISIE. Vandaar is het zo belangrijk tunnelvisie te herkennen.
Dat speurders teams, rechters oneerlijk zijn, vooringenomen en/of onbekwaam zoals frequent beweerd wordt is niet correct.
3
Het gevaar
Ook al is het wel zo dat men door een vrijspraak te realiseren als speurder, als onderzoeksrechter of rechter, men niet zonder meer scoort, is ook duidelijk.

Een veroordeling bewerkstelligen is a priori veel gunstiger voor het imago en/of carrière van de speurder,etc.. Toch ligt hier niet het wezenlijk probleem. Het wezenlijk probleem is het gevaar van tunnelvisie. Dit betekent dat men alleen maar aandacht heeft voor de feiten, de indicaties die wijzen in de richting van het vermoede dader; confirmatie. Het gevaar is dat men de feiten die in de andere richting wijzen gewoonweg niet ziet: de falsificatie. Immers waarnemen is selecteren. Dit stimuleert het opbouwen van een tunnelvisie. Deze is zeer sterk overdraagbaar van de ene onderzoeker op de andere, van de speurder op de onderzoeksrechter, van deze op het openbaar ministerie en vervolgens op de rechter(s). Hoe dit gevaar van tunnelvisie herkennen en hoe ontkomen aan de val van tunnelvisie, van vooringenomenheid bij interpretatie en de feiten (bijv. film “Making a Murder”).
4
Review methode
Een bijdrage tot een mogelijke indijken van dit gevaar van tunnelvisie brengt de review methode (Peter van Koppen & Cyrille Fijnaut).
Bij een gerechtszaak maakt men twee benaderingen. Enerzijds stelt men een speurdersteam aan dat bewijsvoering tegen de beschuldigde voert en anderzijds een team die de bewijsvoering in het voordeel van de beschuldigde maakt. Vervolgens bepaalt men welke van de beide hypothesen het meest door de feiten wordt ondersteund.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.