facebook

 

STANDPUNT

F. Vandamme

HSWnr9.0/HSW12

Is de derde wereldoorlog begonnen? 
A religieus conflict
 ?
(1)
Pseudo-conflicten
We zien effectief wereldwijd zeer vele conflicthaarden. Zijn dit pseudo-conflicten of reële conflicten? Pseudo-conflicten die kunnen ontaarden in reële conflicten?
(2)
Verschillen
Wat zijn pseudo-conflicten? Zijn dit conflicten die wanneer we ze iets aandachtiger gaan bekijken eigenlijk eerder gaan over verschillen in termen of voorstellingen maar die we als we ze dieper analyseren er geen tegenstelling niet meer overblijft?

(3)

De grote tegenstellingen

Een van de grote conflicten in het Nabije Oosten en Verre Oosten is de eeuwenoude tegenstelling sjiieten / soennieten. De laatste jaren is misschien vooral door toedoen van bepaalde westerse stromingen, deze tegenstelling weer sterk in belang toegenomen. Zien we niet honderden slachtoffers dagelijks van deze tweespalt, conflict? Is dit toch een pseudo-conflict?

(4)

Twee modellen

In de religieuze wereld kunnen we traditioneel twee modellen onderscheiden. Langs de ene kant hebben we de hiërarchische religiën, waar een hiërarchie van priesters de gelovigen leiden, bijstaan en ook controleren, straffen, domineren, sturen...

(5)
Hiërarchische religiën

Deze hiërarchische religiën (met priester kaste) zien we o.a. in Mesopotamië, in Egypte, Perzië en onder meer onder invloed van het Zoroastrisme in het priesterlijke Judaïsme, Christendom, Sjiiesme, Tibetaans Boeddhisme...

(6)
Hiërarchische denken

Sommigen wijzen erop dat dit hiërarchische denken, organisatie en religiositeit vooral te vinden is in culturen met dominant Indo-Germaanse taal (bijvoorbeeld Perzisch, Tibetaans).

(7)
Gnostisch georiënteerde godsdiensten
Tegenover deze hiërarchische religiën opgebouwd boven op priesters hiërarchieën, hebben we de meer gnostisch georiënteerde godsdiensten waar de religiositeit tussen het goddelijke en het individu rechtstreeks gebeurt zonder bemiddeling van een priester. In dit geval kunnen we wel een voorganger hebben, iemand die het voorbeeld geeft,
omwille van zijn eigen gedrevenheid zonder dat dezen hiertoe een speciale uitverkoring ontvangt of bezit. Dit vinden we vooral maar niet uitsluitend in NIEt-Indo-Germaanse culturen. Voorbeelden van dit laatste type religiën hebben we onder meer bij soennieten, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme. Als voorbeelden van indo- germaanse alternatieven kunnen we verwijzen naar sommige vormen van protestantisme en gnostisch Christendom en Christelijke mystiek.
(8)
Op de achtergrond: niet-religieuze oorzaken
Maar is de tegenstelling tussen beide religieuze stromingen wel zo wezenlijk? Immers zeer snel zien we in de niet hiërarchische religiën, hiërarchieën binnengebracht op basis van extra-religieuze gronden.
(9)
Uitverkorenheid
Denken we aan het kalifaat in het soennisme? Hier krijgen we een hiërarchie op basis van politieke, militaire en macht gronden. Ook binnen het Calvinisme, bij stromingen ontwikkeld uit Zwingli, Luther zien we religieuze stromingen ontstaan die een vorm van uitverkorenheid opbouwen op basis van kenmerken van profane rijkdom en macht...
(10)
Hiërarchische opbouw
Als men hoe dan ook tot een hiërarchische opbouw komt of dat nu op basis is van intra of extra religieuze gronden , is het dan nog zo wezenlijk ,zo belangrijk als onderscheidend de verschillende stromingen.
(11)

Bijdrage tot de harmonie

Waar het op aankomt en wat doorslaggevend is, is dat de opgebouwde hiërarchie of dat nu extra of intra-religieus is, bijdraagt tot de harmonie tussen alle betrokkenen: actoren, mensen, dieren, natuur...

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.