facebook

 

HSW10//12//6

Handel, kennis, macht en vertrouwen
(1)
Handel een product van kennis macht en vertrouwen
Handel in welke vorm ook, is een product van kennis, macht en vertrouwen. Dit is waar zowel voor ruilhandel, handel gebaseerd op kostbare metalen en handel gebaseerd op zuiver symbolisch geld: papieren en/of elektronisch geld. Dit laatste is hedentendage reeds het geval voor 99% van alle transacties.
(2)
Het aspect kennis
Het aspect kennis heeft onder meer te maken met kennis over de gebruikswaarde en gebruiksrelevantie van de geruilde goederen. Dit bepaalt in een belangrijke mate de ruilwaarde en de vraag naar en aanbod van de geruilde producten. Uiteraard is dit eveneens het geval voor de symbolische mediator: “het geld”.
(3)
Geld
We zien dat “geld” als symbolische mediator zeer veel vormen aanneemt in de verschillende culturen, in de verschillende ontwikkelingsfasen van deze culturen. We vinden schelpen, allerlei metalen: koper, ijzer, zilver, goud als dergelijke symbolische mediator gebruikt al dan niet in gestandaardiseerde vormen.
(4)
Standaardisatie van het geld
Standaardisatie van geld in termen van gewicht van onder ander “zilver” vinden we voor het eerste vermeld in de code van Hammurabi in Babylon (1780 V.O.T.). Wat niet betekent dat dit gebruik niet veel ouder is.
(5)
Muntstukken
Gedurende duizenden jaren reeds zien we het gebruik van geld in de vorm van geslagen muntstukken. Dit zijn metalen stukken waarbij al dan niet op beide zijden symbolen geslagen werden, verwijzend naar de machthebber die de geldstukken in omloop bracht.
De eerste muntstukken werden geslagen in Lydië: het huidige Turkije, omstreeks 600 V.O.T. Ze gebruikten de natuurlijke grondstof electrum. Dit is een mengsel van goud en zilver.
(6)
Bankbiljetten
De eerste gekende Banknoten of papieren geld is gevonden in China en dateert van 1024. In Europa werd de eerste gekende banknoten uitgegeven in Stockholm in 1661, door de privécompanie “Stockholm Banco” door Johan Palmstruch.
(7)
Obligaties
Obligaties, zoals de meeste vernieuwingen en zoals wellicht ook de muntstukken en papieren geld werden oorspronkelijk geïntroduceerd om oorlogen te financieren. De eerste gekende obligaties worden uitgebracht door de bank van Venetië in 1157 om de oorlog met Constantinopel te financieren.
(8)
De beurs
De beurs is ontstaan in Brugge naar de naam van de Brugse makelaarsfamilie “Van der Burse”. Deze had als wapenschild drie beurzen. Het fenomeen dat kooplieden samenkwamen om hun waren te verhandelen is natuurlijk veel ouder. Bij de Romeinen bestonden reeds de Collegia mercatorum. In de 15de eeuw zien we echter eerst in Brugge dat toen het handelscentrum van de wereld was, de gewoonte om dagelijks op vastgestelde uren voor het huis van de makelaarsfamilie “Van der Burse” samen te komen om te verhandelen. Zo ontstond de uitdrukking “naar de beurs gaan”. Op deze plaats werden vanaf 1515 waardepapieren verhandeld, zodat hier de eerste effectenbeurzen ontstonden. Later bij de teloorgang van Brugge, name Antwerpen deze rol van Brugge over in een overdekte ruimte. Amsterdam volgde in 1561.
(9)
Derivatives
Derivatives of afgeleiden. Dit zijn financiële producten die afgeleid zijn van andere financiële producten nl. van goederen of commodities, van aandelen, van interesten etc…
Deze afgeleiden zijn o.a. “futures, swaps, call options”
(10)
Afgeleiden in de Oudheid

Afgeleiden zijn ook zeer oud. Zo verwijst men naar Aristoteles die schrijft over de praktijk van “call options” of wat erop gelijkt (300 V.O.T.) nl. het gebruik van overeenkomsten in verband met opties t.t.z. het recht om bijv. olijfpersen te gebruiken of aan te schaffen als dit nodig zou blijken. Dergelijke overeenkomsten zijn wellicht ook te vinden bij de Mesopotamiërs en de Finiciërs die eveneens zeer complexe handelstransacties uitvoerden en documenteerden.
(11)
Commodity futures
Handelaars begonnen in de middeleeuwen, geholpen door de Tempeliers, hun goederen te financieren, door ze te verkopen voordat deze effectief aangekomen waren op hun bestemming. Hier zien we voor het eerst “commodity futures” verschijnen.
(12)
Wisselkoersen
We zien de verkoop van vreemde munten (ontstaan in 1972) aan een vastgestelde prijs, op een latere datum. Dit wordt zeer belangrijk en relevant, op het ogenblik dat de vaste wisselkoersen verdwijnen. Bestond dit echter ook niet in de middeleeuwen?
Dit wordt de “financiële futures” genoemd.
(13)
Elektronisch betalingen
Elektronisch betaling is een nieuwe vorm van betaling op afstand via een derde drager. Waar in de middeleeuwen een perkament of papier overgedragen werd door een of andere koerier, voor opdracht van uitbetaling door een derde ( de ontvanger van het bericht) aan een vierde de gerechtigde, zien we dat deze drager nu het elektronisch netwerk is. Met de tempeliers zien we dat de betaling via een derde medium zeer populair werd.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.