facebook

 

HSW17 HSW24
Zin en onzin van loon voor iedereen
F. Vandamme
1
Economische ontwikkeling

Wanneer we de maatschappelijke economische ontwikkeling bekijken, sedert Schmidt, Marx, en de ontwikkeling ergens zoals we die in de 21ste eeuw bekijken, in het licht van de laat-Romeinse ontwikkelingen van een welvaart cultuur, waarbij centraal “brood en spelen” stonden, dan kunnen en dienen we enkele cruciale vragen te stellen over de basisstructuur van de welvaart en welzijn en de belangrijkste politieke motoren ter zake.

2
De cruciale componenten
Standaard hebben we dat men als de cruciale componenten van economische otwikkeling en economische politiek kan stellen:

1) kapitaal
2) de proletariërs motoren: de arbeiders
3) de consumenten
4) de productiemiddelen: grondstoffen, machines, robotten.
5) geld: symbool voor consumptie potentieel, hiermee bedoelen we de symbolisatie van activiteiten, potentiële acties (dit kan zowel schelpen, grond, als digitale cijfers zijn).

3
Economische en sociale politiek
Economische en sociale politiek bestaat uit 5 basiscomponenten. In sommige periodes zien we dat de ene, bijv. kapitaal, de hefboom is die al de andere domineert en in andere periodes, andere delen van de wereld, de arbeiders.

4
In de 21ste eeuw
In de 21ste eeuw zijn het misschien wel de consumenten die de cruciale hefbomen zijn of zullen worden die de economische en de chronische politiek zullen bepalen?

5
De consumenten als de hefboom voor de PGC-maatschappij

We zien dat in de 21ste eeuw ongeveer 3% van de wereldbevolking, de helft van alle rijkdom bezit. Deze tendens blijkt zich alsmaar door te zetten , cfr. de USA... Dit betekent dat de rol van het kapitaal vertegenwoordigd wordt door alsmaar door een kleiner deel van de bevolking.

6
De twee traditionele machten
De twee traditionele machten, nl. de producenten: de arbeiders zien we ook qua numerische sterkte zeer snel dalen. Minder en minder arbeiders spelen nog een rol in de productie. De gesofisticeerde taken worden meer en meer overgenomen door robotten. De arbeiders rol beperkt zich meer en meeer tot observator controleur als zelfs dit wordt minder en minder toevertrouwd aan mensen, dit zowel in de industrie als in de landbouw. Zelfs in de dienstensector zien we meer en meer robotten die als helpster, vervangers zelfs in het onderwijs en sexwereld de taak van mensen overnemen.

7
De wereldbevolkingsgroei
Wat groeit zeer snel is de bevolking in de wereld d.w.z. de consumenten. Meer en meer mensen, meer en meer consumenten, die in de productie en industrie en in de dienstensector, zelfs in het onderwijs geen rol meer kunnen spelen.

8

 Consumptie

De uitdaging is dan de enorme werkbaarheid dat de moderne mensenmassa bedraagt.

Welke activiteit blijft er nog over voor deze massa mensen: consumptie!!

9
In een ecologisch perspectief
Maar in een ecologisch perspectief is die consumptie ook aan belangrijke voorwaarden onderworpen. De productie van water, energie, voedsel, grondstoffen is niet onbeperkt, ook al kunnen de robbotten veel aan...

10
Virtuele consumptie
De oplossing is dan uiteraard ook te zoeken in virtuele consumptie! We komen hier terug op de Romeinse “brood en spelen”. Massa sport, muziek en andere evenementen laten een virutele consumptie toe voor massa consumenten...

11
Virtueel geld
De productie van virtueel geld, zoals dit in onze hedendaagse maatschappij reeds bestaat, kan onbeperkt aangewend worden om consumenten toe te laten virtueel te consumeren en ook virtuele consumptie te produceren, al dan niet begeleid, gecontroleerd door robotten.

12
Veralgemeend loon
In dit perspectief is de introductie van veralgemeend loon voor consumenten, om voor hen consumeren mogelijk te maken en virutele consumptie producten te genereren, de enige oplossing voor de maatschappij van de 21ste eeuw.

13
De uitdaging van de Harmonie in de wereld van virtuele consumptie.

Ook al is de weg van de virutele consumptie met veralgemeend loon, via het virtuele geld een hoopgevende weg, toch moeten we bewust zijn dat de dreiging ook in deze virtuele consumptie wereld op vernietigende wereldconflicten niet verdwenen is

14

Oorlogen omwille van voetbalwedstrijden
Reeds eerder zijn oorlogen uitgebarsten omwille van voetbalwedstrijden en andere competities.

15
De virtuele consumpties
De virtuele consumpties zijn even sterk engagerend als alle andere menselijke activiteiten. Dit betekent dat ook in deze wereld van virutele consumptie, wereldconflicten kunnen ontstaan, zullen ontstaan.

16
Aciteve inzet voor harmonie constructie
Het is dan ook vrij curciaal dat nu nog meer dan ooit een actieve inzet dient te gebeuren, voor harmonie constructie, van het hoogste niveau, om te vermijden dat ook in deze PGC-wereld van de 21ste eeuw, we niet komen tot een zerlfvernietiging van de mensheid, onder meer door toedoen van dyssocialen en hypocrieten, die omwille van de destructie om de destructie, in hun inspanning van harmonie te gebruiken

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.