facebook

 

Prof. F. Vandamme 

Anders zijn maar met mate? (1)

 Elk individu, elke maatschappij stimuleert individualisering of met andere worden variatie, afwijking tegenover de andere.

 

Anders zijn maar met mate? (2)

Maar deze individualisatie is wel van zeer complexe aard.

 

Anders zijn maar met mate? (3)

Een kleine afwijking wordt geduld zelfs gestimuleerd. Immers “originaliteit” of eerder origineel lijken wordt wel sterk geapprecieerd.

 

Anders zijn maar met mate? (4)

Maar wanneer deze afwijking of m.a.w. individualisatie te sterk wordt, dan hebben we een risico op zeer sterke sociale weerstand op de afwijking. Dit kan zelfs aanleiding geven tot geweld, wettelijk verbod, enz.

 

Anders zijn maar met mate? (5)

De boerka hetze en de overeenkomstige boerkini - zwemkleding dienen we eveneens in dit licht te bekijken.

 

Anders zijn maar met mate? (6)

De geschiedenis leert ons dat bijvoorbeeld in  katholieke landen, nemen we het eertijds het katholieke Vlaanderen, de afwijking van  katholiek gedrag:   protestantisme, later vrijzinnigheid, aanleiding gaf tot uitsluiting.

 

Anders zijn maar met mate? (7)

Vandaag zien we in het seculiere Westen, het godsdienstig gedrag uit de publieke ruimte verdrongen  naar de achtergrond. Het islamitische gedrag en uitdrukking in kledij enz., krijgt een even sterke afwijking en verdrukking als in de vorige eeuw het vrijzinnig gedachten goed en vrijzinnige symbolen...

 

 

 

 

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.