facebook

 

 
 
HSW24
F. Vandamme

De mens en zijn familie
1
Vele hominiden, slechts de mens overleefde:
2
Waarom? Wat leert dit ons over onze toekomst?
3 
Sporen van de mens hebben we sinds een 200.000jaar.
4
Sporen van andere hominiden hebben we records sedert miljoenen jaren.
5
Tot 30.000 jaar terug vinden we naast de ment-s, sporen van Neanderthalers in Europa, Denisovamens in Azië en “Hobbits” op het Indonesische eiland: Flores.
6
De Hobbits waarvan we sporen terugvinden tot 18.00 jaar geleden stierven uit wellicht door een vulkanische eruptie.
7
Over het uitsterven van de Denisovamens heben we geen enkele indicatie.

8

Over de Neanderthalers weten we echter veel meer. Ze werden door de mens verdreven uit hun leefwereld toen de mens in Europa binnendrong zo’n 40.000 jaar geleden. Ze hadden een 200.000 jaar geleefd met succes in hun milieu. Ze waren goede jagers. Ze hadden gesofisticeerde stenen werktuigen.
(Melissa Hogenboom, 2015).
9
Een hypothese is dat door de klimaatveranderingen in Europa, de bossen veranderden in savannes.
De jachtmethodes van de Mens waren hier veel efficiënter en verdreven zo de Neanderthalers.
10
De mens zou innovatiever geweest zijn dan de Neanderthalers in hun keuze van voedsel, het maken van nieuwe werktuigen.
11

Aggressie

Een andere hypothese is dat de mens aggressiever en meedogenlozer was in zijn strijd om te overleven en vandaar de Neanderthalers verdreven...

12
Cultuur
Er is evidentie dat de Neanderthalers zowel als de Denisovamens taal hadden, symbolen gebruikten en kunst en muziek hadden en hun doden begroeven. Ook de grootte van het brein van de Neanderthalers was eveneens zeer groot in vergelijking met de mens.

13 De innovatieve mens
Ook hier echter zou de mens innovatiever zijn geweest.

14
Was het uitsterven van de Neanderthalers veroorzaakt door de mens?
Toch blijft het de vraag of de capaciteit tot hogere aggressiviteit en meedogenloosheid niet doorslaggevend was in de overlevingsstrijd volgens de stelling van Fernand Saurel over overleven strijd en overwinnen...
15

Melanesiërs
Melanesiërs (donker als Afrikanen maar met blond haar) hebben genetisch materiaal van een onbekende voorouder soort van de mens.(Ryan Bohlender.)

Extraxt uit PGC (Naar een Post-Genetische Culturele mens)

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.