facebook

 

HSW24

F.Vandamme

Biologische / Culturele interactie met zelftranscendentie incluis zelfopoffering.
Een casestudie bij bijen
1
Soldaten kaste bij bijen

Zoals bij mens en termieten stellen we vast dat ook bij bijen (in het bijzonder is dit vastgesteld bij de jataí-bij (Vao-Mica Law) dat ze ook een kaste soldaat-bijen hebben.

2
Vaststellingen in studies

Uit deze studie zijn er minstens enkele interessante vaststellingen te maken, die wel ook interessante extrapolatie naar de menselijke maatschappij toelaten.

3
Vaststelling 1

De eerste vaststelling is dat bij die bijen, de soldaten kaste naast de uiteindelijke finale soldaten taak, nog andere taken uitvoert. De eigenlijke soldatentaak vereist een enorme zelfopoffering: de jataí-bij soldaat dient een zelfmoord verdediging uit te voeren.

4

Zelfopoffering om het nest te verdedigen

De jataí soldaat, immers, zal uiteindelijk door zijn vijand, de veel grotere “roofbij”, de kop afgebeten worden. Maar de kaken van de gedode jataí-bij zullen blijvend zich vastklampen aan de roofbij, zodat deze niet kan wegvliegen en de coördinaten van het nest van de jataí-bij niet kan doorgeven. Beide zullen op de grond blijven liggen tot een toevallige passerende bij hen zal opruimen.

5
Vaststelling 2

Een tweede vastetelling is dat bij de jataí-bij de soldaten naast hun defensieve taken, de “burgerlijke” activiteiten van de gewone jataí-bij dienen uit te voeren!

6
Burgertaken naast defensietaken

De jataí soldaat zal immers nog de 8 standaard taken van de burger-bij uitvoeren, zoals bouwen en opruimen van het nest, de larven verzorgen, de was drogen, enz.

7

Niet beperkt tot één functie
Dit is wel duidelijk verschillend van de mensen en termieten soldaten kaste die zich specialiseren in zich beperken tot de verdediging en aanval. Immers ze doen weinig werk en hebben slechts een beperkt type van gedrag.

8
De jataí soldaat verricht meer werk
In dit verband is het zo dat jataí soldaten inderdaad 30 à 40% meer werk verrichten dan de jataí burgers.

9
De jataí soldaat is duurder
Wel staat daar tegenover dat die soldaten veel duurder zijn, in die zin dat ze veel meer voedsel, van een hogere kwaliteit vereisen. Ze zijn zich trouwens een stuk groter dan de jataí-burgers. Ook is het niet evident dat zij hun burger werk even efficiënt uitvoeren als de gewone werkers.

10
Eerste helft van hun leven
Hoe dan ook, in de eerste helft van hun leven dat gemiddeld een maand duurt, werken ze 30 à 40% meer dan de gewone werkers.

11
Vaststelling 3
Een derde vaststelling is dat wanneer er minder vijanden zijn (roofbijen) in de omgeving, er een sterke afname is van de productie van jataí soldaten. De productie van jataí soldaten is immers duur in voedsel en ruimte vereisten in het nest. Hun cellen zijn immers groter dan van gewone bijen. Ze eten dan ook 20% meer dan burger-bijen.

12
De jataí soldaten worden gekweekt volgens de nood
Vandaar stellen we vast wanneer er schaarste is aan voedsel en de omgeving veiliger is, er minder jataí soldaten gekweekt worden, ook al zijn ze productiever.

13
Voorbeeld
Dat is een mooi voorbeeld hoe omgevingsfactoren in een belangrijke mate de aanmaak van variatie in een jataí-bijenkorf bepalen.
Ook op lange termijn kunnen we de interactie tussen milieu en DNA-ontwikkeling extrapoleren...

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.