facebook

 

HSW24

F.Vandamme


De PGC-mens en robot-seks: een uitdaging?
1

De ministeries in Orwells boek 1984
Orwell G. in zijn boek 1984, introduceert vier belangrijke, cruciale ministeries voor de toekomst. Deze zijn de ministeries van overvloed, van vrede, van waarheid en van liefde. Elk van die ministeries vervult onder een mooie naam het tegengestelde van wat gesuggereerd wordt.

2
Begin 21ste eeuw

Terzelfder tijd zien we dat we in het begin van de 21ste eeuw, zeer dicht staan bij dergelijke ministeries.

3
Ministerie van waarheid

In het kader van het ministerie van de waarheid hebben we dat we nog nooit zoveel gemanipuleerd zijn met schijn informatie. Vandaar zien we zo cruciaal begrippen als post-truth, agnotologie: propaganda van onwetendheid...

4
Ministerie van overvloed

Wat het ministerie van overvloed betreft, hebben we nog nooit zo'n extreme ongelijkheid en armoede op wereldschaal gekend. 

5
Ministerie van vrede
Wat het ministerie van vrede betreft, zitten we, zoals velen zeggen, volop in de aanvang van een derde wereldoorlog met continue dreiging van terrorisme waarbij de basis conceptie van het recht op privacy volledig verdwijnt. We worden 100 keren per dag, op video's opgenomen, beluisterd, bekeken, gevolgd…
6
Ministerie van liefde
Ook wat het ministerie van liefde betreft zien we zeer sterke speculaties van op zelfs korte termijn van veralgemeende robot-seks. De mogelijke manipulaties van de mens in de toekomst zijn nog veel erger dan wat Orwell en Huxley voorspelden.

7
De verdere wording van de PGC-mens

Als we deze standpunten bekijken, dan worden we geconfronteerd met de volgende twee kernproblemen: de “Zorg en liefde” als complementaire keuzes voor de PGC-mens en “wie controleert de verdere wording van de PGC-mens: de interacties van individuen, de grote “leider”: "big brother", de grote "big brother" robot of de gemeenschap der robotten...". We wensen die beide beknopt te bespreken.

8
Zorg en liefde bepalen de cruciale bepalen intelligenties van de PGC-mens.

De belangrijkste les die de Saint-Exupéry in zijn boek "Le petit Prince" brengt is wel dat de zorg die we investeren in de ander: persoon maar ook object, onze gehechtheid bepaalt en omgekeerd. De moderne wetenschap bevestigt dit ook de "hechtingshormonen" tegenover de ouders, kinderen, partners, maar ook tegenover objecten worden bepaald door onze positieve interacties met de ander / het andere.

9
Gehechtheid en liefde
De gehechtheid, de liefde, ook al zullen we die naargelang de aard van de “ander”, desgevallend een andere naam geven, zijn analoog.

10
Gehechtheid aan een robot
Dit betekent dat we tegenover een persoon, een ring, een bloem, een boek, een auto, een hond, kat, enz. maar ook tegenover een robot dezelfde verknochtheid, liefde, aanhankelijkheid kunnen hebben. In dit licht moeten we zeer ernstig nemen de seksuele band die hier zal /kan ontstaan tussen mensen, sommige mensen en hun robot.

11

Interactie met robotten
Uiteraard kunnen we dan ook ons afvragen hoe de PGC-mens: de toekomstige mens gevormd zal worden, kan worden door zijn interactie met robotten.

12
Manipulatie van bevruchting door robotten
In een Orwelliaanse / Huxleyiaanse wereld kunnen we natuurlijk ook de vraag stellen, of al dan niet de sperma verzameld, geselecteerd, gemanipuleerd door robotten, verwerkt zal worden en aangewend door andere robotten bij bijvoorbeeld vrouwelijke partners bij in vitro inseminaties, enz…

13
De pgc-mens van de toekomst
In het licht van de grote kneedbaarheid van de mens, zoals trouwens elk ander wezen – biologisch of artificieel - in het licht van de genetische, culturele afhankelijkheden en manipulatie mogelijkheden. Vandaar de cruciale vraag hoe en wie zal de PGC-mens van de toekomst vormen?

14
Hoe en wie zal de PGC-mens van morgen vormen?

Traditioneel zien we een aantal voor de hand liggende mogelijke antwoorden op de vragen hoe en wie de PGC mens van morgen zal mede bepalen, zoals die in de literatuur heden ten dage beschreven zijn. We kunnen deze als volgt opnoemen: de traditionele Big Brother, de Robot Big Brother, de toekomstige PGC maatschappij of de toekomstige PGC individuen…

15
Big Brother
Nemen we Big brother: de grote leider die de gemeenschap vertegenwoordigt. Dit is typisch voor de Indo-Europese Pyramide structuur, waarbij meestal door coöptatie de leider der leiders: de paus, de keizer gekozen wordt.

16

AI en robotica ontwikkelingen
In het licht van de technologische AI en robotica ontwikkelingen kunnen we denken dat aan de top van de pyramide de Big Brother Robot te vinden zal zijn.

17
Keuzen en ontwikkelingen
Een meer optimistisch antwoord echter stelt dat de basis keuzen en ontwikkelingen niet beslist worden door één ander individu of systeem, maar door een groep van menselijke individuen in nauwe interactie met elkaar, in het licht van een optimalisatie van een graduele dynamische harmonie ontwikkeling.

18
Genetische manipulatie van plant en diersoorten
Maar daartegenover hebben we de ervaring dat zelfs de mens reeds in staat is andere dier en plantsoorten genetisch en cultureel fundamenteel te wijzigen en te controleren. Waarom zou dan niet de mens of intelligente Robot het zelfde kunnen doen met de mens ?

19
Een netwerk van robotten aan de top
In het licht van de ontwikkelingen van de AI en robotica dat via netwerken veel hogere efficiëntie en intelligentie bereikt kan worden, dienen we dan niet te denken dat aan de top van de pyramide eerder een groep, een netwerk van robotten zal staan die in functie van dynamische harmonie modellen zal sturen...

20
Een netwerk van mensen en robotten
Of kunnen we hopen op een groep, een netwerk van menselijke individuen en robotten die zich richt op dynamisch harmonie…

21
Is onze hoop naïef?
Is het naïef te hopen en te streven op een netwerk met democratische principes van menselijke en andere individuen en robotten die zich richt op dynamisch harmonie in de meest brede zin..?

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.