facebook

 


HSW7 HSW12

Stand punt

I .Muylle

Informatie-oorlog met Micro- en Macro thesauri op basis van sociaal mediagebruik in de strijd om de kiezer.
1
Doorslaggevend in de nek aan nek races tussen verschillende partijen of groepen die de gunst van de kiezers proberen te winnen, blijken gepersonaliseerde propaganda. Nog belangrijker is wel hoe men bij de aanmaak van de gepersonaliseerde propaganda gebruikt maakt van data die burgers vrijgeven op sociale media.

2
Het is zo dat de automatische of semiautomatische ontwikkeling van thesauri hier een grote rol spelen. We dienen hierbij te denken aan zowel macro- als micro thesauri. Thesauri geven een beschrijving van een bepaald kennis domein. Dit kan een meer geïndividualiseerde weergave zijn of de weergave van het kennisprofiel/model van een groep of zelfs van een specialisatie domein...
3

In dit verband is terecht een interessante verwijzing (Eeckhout B., 2017) naar het werk van Konsinski (2013) die stelt dat met bijzondere precisie de persoonlijkheidskenmerken van mensen kunnen afgelezen worden / voorspeld worden op basis van digitale data (psychometrie: onder meer de mate van openheid, perfectionisme, neuroticisme, aangenaamheid, extraversie...).

4
Deze modellen kunnen gemaakt en gevoed worden op basis van de massa data die mensen vrijgeven op de sociale media, onder meer op basis van quizzen, spelletjes en enquêtes, enz..
5
Dergelijk gebruik van micro- en macro-thesauri, hoe relevant en waardevol ook voor sommige doelstellingen, zijn echter niet zonder gevaar (Eeckhout).

6
Deze methodologie zou door onder meer Strategic Communications Laboratories en het dochterbedrijf: Cambridge Analytics, gebruikt worden en aangewend in belangrijke verkiezingsstrategieën (Trump, Brexit, Macron...???).
(wordt vervolgd)

7
Dit laat dan toe kiezers te benaderen met bijna individuele afgemeten psycho-emotionele kennis profielen.

8
Dit laat op zijn beurt toe boodschappen op bijna individuele maat van de kiezers te snijden. Dergelijke modellen zouden dan gebruikt worden om bijvoorbeeld politieke stemmers van een tegenpartij te overtuigen om niet te gaan stemmen. Dit kan dan weer bijvoorbeeld door "fake news" te verspreiden bij dit doelpubliek: berichten met valse geruchten als "nieuws" verpakt in de sociale netwerken (Facebook, etc.) bij dit doelpubliek.

9
Het grote democratisch gevaar van die strategieën is duidelijk. Mensen beschouwen hun sociale media tijdslijn meer en meer als een soort 'veilige zone' waar ze, dankzij behulpzame maar geheime algoritmes, enkel nog het nieuws vinden dat hen ook echt interesseert. Als die digitale nieuwsstroom gemanipuleerd of zelfs te vervalst wordt, is het ook mogelijk om kiezers zelf te manipuleren in de richting van gewenste politieke overtuigingen. Profieltechnieken gebruiken om mensen te micro-targetten, te manipuleren en te overtuigen is hoe dan ook gevaarlijk en een bedreiging voor de democratie (Eeckhout B., 2017).

10
Iets dergelijks als waarschuwing vinden we ook bij anderen:

"Profieltechnieken gebruiken om mensen te micro-targetten, te manipuleren en te overtuigen is hoe dan ook gevaarlijk en een bedreiging voor de democratie (Kaltheuner )".

"We zitten in een informatie oorlog. Miljardairs kopen dit soort (data)bedrijven op, die dan worden ingezet in het hart van de overheid. Dat is iets waar we ons grote zorgen om moeten maken (Shaw Tamsin)”.

11
Centraal stelt zich hier de vraag of we als individu, of als overheid mogelijkheden hebben om de burger te beschermen tegen het gebruik en vooral verdoken gebruik of misbruik van dergelijke kennis, modellen, micro- en macro-thesauri, tegen manipulatie bij individuele en collectieve beslissingen, te maken keuzen, verkiezingen. Of zijn we hier volledig overgelaten aan de "Big Brothers" van vandaag en morgen?

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.