facebook

 

Prof. F. Vandamme 

Domesticatie van plant, dier en mens (1)

 Inleiding

We weten dat de domesticatie van planten en dieren een zeer langzaam en intensief proces is geweest. Dit omvat selectie en uitproberen en weer selectie door de mens over duizenden jaren. Het is wel zo dat dit proces of domesticatie de laatste honderd jaar veel intenser en  systematischer is geworden. Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle (wordt vervolgd)

 

Domesticatie van plant, dier en mens (2)

Aanpassing aan de noden/doelstellingen van de maatschappij

Dit betekent aanpassen van plant- en diersoorten aan de noden en doelstellingen van de hedendaagse mens en maatschappij. Dit betekent uiteraard creatie van nieuwe soorten en eigenschappen of op zijn minst versterken en vergroten van bepaalde eigenschappen van planten en dieren. Dit betekent ook onvermijdelijk verlies van bepaalde eigenschappen van menige soorten planten en dieren. Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle (wordt vervolgd)

 

Domesticatie van plant, dier en mens (3)

Nieuwe inzichten

Dit kan en zal ook betekenen verloren gaan van bepaalde eigenschappen en zelfs soorten. Het betekent echter ook dat bepaalde nieuwe inzichten kunnen ontstaan over de relatie mens, dier en plant en misschien zelfs beter inzicht in de mens zelf en de relatie mens en zijn omgeving en hoe de mens gevormd wordt door zijn DNA  maar ook door de interactie tussen zijn DNA en zijn omgeving. Met deze omgeving bedoelen we niet alleen de niet-menselijke omgeving maar ook de eigen menselijke omgeving. Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle (wordt vervolgd)

 

Domesticatie van plant, dier en mens (4)

Domesticatie

De mens als groep domesticeerde en domesticeert verschillende planten en dieren. Immers domesticatie is niet een proces van een persoon maar is een zaak van een groep zelfs een cultuur. Immers domesticatie is niet het werk van een familie, niet het werk van een generatie, maar daarentegen een werk van vele generaties zeker in het verleden. In de laatste eeuw wellicht zien we dat via nieuwe technieken van selectie en productie, dit minder en minder een zaak wordt van de collectiviteit en van generaties van selecteerders. Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle (wordt vervolgd)

 

Domesticatie van plant, dier en mens (5)

Domesticatie van de mens

Maar echter ook de mensen kunnen we stellen worden gedomesticeerd. Elke cultuur kunnen we ook zien als een domesticatie proces motor: eigenlijk elke cultuur selecteert welke soort mensen uitgesloten worden, soms zelfs gedood. Welke type mensen geselecteerd worden voor procreatie, het recht krijgen op procreatie. Welke "vruchten" kinderen kans krijgen om te overleven, welke "vruchten" geëlimineerd worden. Elke cultuur is met andere woorden de facto een domesticatie-engine, motor! Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle (wordt vervolgd)

 

Domesticatie van plant, dier en mens (6)

Behouden van pluraliteit

Vandaar ook het belang van het behouden van pluriformiteit en pluralisme van culturen. Vanuit dit perspectief is de globalisatie zo gevaarlijk, daar ze tot een  selectie van slechts een type mens  leidt, genereert er in stand houdt  wat de “sustainabiliteit” of instandhouding van de soort Mens sterk in gevaar brengt. Naar een post-genetische culturele mens, I. Muylle

 

 

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.