facebook

 

SPE 52, 1-2 (2015)

 

 

CONTENTS

Smartphone's academic uses in European higher education area. A case study in Spanish universities. E. Vázquez-Cano, M.ª L. Sevillano García 

3

A formula for an objective measurement of students’ understanding difficulties of a mathematical text. Evaluative and educational use. B. D’Amore, M.I. Fandiño Pinilla

27

Developing an e-learning course in Moodle for software training. P. Kaczmarski, F. Vandamme, M. Vandamme 59
Analyse des représentations sociales au moyen d’une démarche pluri-méthodologique. M. Ferrara, N. Friant
71
Early intercultural education – Wroclaw’s contexts and practices. E. Chromiec
97

 

SMARTPHONE'S ACADEMIC USES IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA. A CASE STUDY IN SPANISH UNIVERSITIES
Esteban Vázquez-Cano, M.ª Luisa Sevillano García

Samenvatting

        Volgens de Europese instanties voor hoger onderwijs kunnen smartphones verrassend handige didactische hulpmiddelen zijn voor het
ontwikkelen van academische taken en vaardigheden bij universitaire studies, zowel in het afstandsonderwijs als bij face to face
onderwijs.

        Door middel van een kwantitatieve analyse en factoranalyse technieken, hebben we onderzoek gedaan naar de belangrijkste academische
en algemene toepassingen van de smartphone die de leerprocessen bij universitaire vakken verbeteren. Daartoe werd een schaal ontwikkeld
en gevalideerd om academische toepassingen te identificeren, gebaseerd op de deelname van 419 Spaanse studenten uit zes universiteiten.
De conclusies tonen aan dat het gebruik van smartphones bij universitaire studies zeer gewaardeerd wordt door studenten als een nieuw
formaat waarbij de leerpraktijken zowel ondersteund als gestimuleerd worden. Het zou ook de samenwerking bevorderen tussen de studenten
en hun professoren. Daarom is het aanbevolen dat universiteiten de ontwikkeling van nieuwe didactische strategieën verderzetten om een brug
te slaan tussen de formele-informele leeromgevingen enerzijds en de alomtegenwoordige face to face leeromgevingen anderzijds.

 


A FORMULA FOR AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF STUDENTS’ UNDERSTANDING DIFFICULTIES OF A MATHEMATICAL TEXT. EVALUATIVE AND EDUCATIONAL USE
Bruno D’Amore, Martha Isabel Fandiño Pinilla

Samenvatting

        Dit artikel stelt een objectieve formule voor waarmee het inzicht van de student in een wiskundige tekst, op elk onderwijsniveau empirisch kan geëvalueerd
worden. Wij willen uw motivatie aanwakkeren om gebruik te maken van deze formule voor evaluatieve en educatieve doeleinden.


 DEVELOPING AN E-LEARNING COURSE IN MOODLE FOR SOFTWARE TRAINING
Peter Kaczmarski, Fernand Vandamme, Mike Vandamme

Samenvatting

        In deze paper stellen we de toepassing voor van een e-learning cursus in MOODLE voor opleidingen in software, bestemd voor de gevorderde gebruiker van commerciële software
ontwikkeld door een kmo. Vergeleken met de klassieke benaderingen van de opleidingen in software, wil dit werk vooral software-opleidingen efficiënter maken en het traject
van kennisoverdracht bij deze opleidingen verkorten. Om de effectiviteit van de e-cursus te verhogen gebruiken we bijv. video-instructies en voegen we gamification elementen
toe aan de cursus modules. Het onderzoek voorgesteld in dit artikel werd uitgevoerd in samenwerking met, en met de financiële steun van het Europees Thematisch Netwerk FETCH
(Future Education and Training in Computing: How to Support Learning Anytime Anywhere, projectnummer 539461-LLP-1-2013-1- BG-ERASMUS-ENW, http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/).


ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES AU MOYEN D’UNE DÉMARCHE PLURI-MÉTHODOLOGIQUE
Mélanie Ferrara, Nathanaël Friant

Samenvatting

        Dit artikel is een uiteenzetting over een unieke multi-methodische aanpak bij het verzamelen en analyseren van de sociale vertegenwoordiging door middel van een enquête over de onderwijsvormen, uitgevoerd op een totaal van 668 leerlingen van het secundair onderwijs in Franstalig België. Vier analysemethoden worden gebruikt: de prototypische analyse, vergelijkende analyse, controle van de centraliteit en de thematische analyse van open vragen. De verschillende methoden, hun praktische uitvoering en de hulpmiddelen bij de behandeling worden voorgesteld en besproken.


EARLY INTERCULTURAL EDUCATION – WROCLAW`S CONTEXTS AND PRACTICES
Elzbieta Chromiec

Samenvatting

        Deze tekst verschaft een inleiding van een innovatief intercultureel project geïmplementeerd sedert 2013 in één van de kleuterscholen in Wroclaw, Polen. De Tweede Wereldoorlog met zijn massale verdrijvingen en verhuizingen heeft de interculturele homogeniteit van de stad verhoogd. In de afgelopen 20 jaar echter heeft deze trend zich omgekeerd, vooral dankzij een groeiende gemeenschap van buitenlandse professionals die werken voor de ca. 150 multinationale ondernemingen die in de stad geïnvesteerd hebben. Bovendien is het publieke bewustzijn voor interculturaliteit gestegen sinds Wroclaw werd bekroond met de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2016.


        De steeds groter wordende interculturele samenstelling van de bevolking van de stad en de toenemende bewustwording van de interculturele kwestie verandert ook het beeld van het kind in een grote stad. Het project in dit artikel (project "Multicultureel Wroclaw? “) is een poging om het intercultureel bewustzijn bij kinderen te verhogen door hen uit te rusten met vaardigheden die hen in staat stellen om te gaan op een productieve en tolerante manier met de interculturele uitdagingen in hun stad.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.