facebook

 

 

R a g a

INLEIDING

(1)
In het Westen is het muzikaal systeem niet enkel gebaseerd op melodieën en ritmes, maar op hoog geëvolueerde elementen zoals harmonie en contrapunt, die de muziek verrijken.
Bij Indische muziek heb je eveneens melodie en ritme, maar het plaatsen van bijv. 2 verschillende muzieknoten op dezelfde tijd beschouwt de Indiër als een verstoring van de orde. Iedere Swara (naam van de muzieknoot) wordt ervaren als een compleet universum waar men niets hoeft aan toe te voegen. Zo ontwikkelt men een melodie van een hoge muzikale kwaliteit, die op een geraffineerde manier wordt gebracht met technieken die in het Westen niet gebruikt worden.

(2)
Een ander verschil is, dat men in een westerse compositie verscheidene emoties en toonkleuren mengt, terwijl bij Indische muziek het verloop van de melodie gericht is op één gevoel of één emotie die men uitdiept, versterkt en versiert, zodat het effect intens wordt, hypnotiserend en vaak magisch inwerkt.

(3) 

RAGA is de benaming van de klassieke Indische muziek. Maar later keren we hierop terug.
De bronnen van Indische muziek gaan terug tot in de Vedische periode, ong. 2000 jaar voor onze jaartelling.
Indische muziek is ook een orale muziekvorm, waarmee bedoeld wordt dat er een overdracht is van meester op leerling (Guru-Sischya), waardoor de traditionele uitvoeringen gevrijwaard blijven voor de toekomst. Raga’s worden dus aangeleerd bij een Guru en niet op een muziekschool.
Ook jazzmusici hebben zich gestort op de enorme mogelijkheden van Indische muziek. Tenorsax John Coltrane was één van de eersten die Indische muziek-toonladders gebruikte in zijn muziek, evenals trompettisten Don Cherry en Miles Davis, componisten Terry Riley, Philipe Glass, Steve Reich, gitarist John Mc Lauphlin, en niet te vergeten, de Beatles. Allemaal eigentijdse mensen die op één of andere manier het Indische denken in hun composities hebben opgenomen en er ook succes mee hebben.

(4)

Op feestjes, in bepaalde kringen kan je naast klassieke westerse muziek evengoed jazz als Indische muziek horen. We hebben blijkbaar gevoel gekregen voor dit soort muziek, alsof het deel uitmaakt van onze cultuur, wat in feite ook zo is.

(5)

Deze inleiding besluit ik graag met de woorden van Inayat Khan, een soefi-meester, ik citeer: “Op een dag zal muziek het uitdrukkingsmiddel worden van de Universele Religie. Hier zal nog een geruime tijd over gaan maar, er komt een dag dat Muziek en de achterliggende filosofie de religie van de Mensheid zal worden”.

(6)

In het volgend stukje gaan we verder met het filosofische aspect van de Indische muziek. Marc Senechal speelt nu voor u een namiddag-raga BHIMPALASI. Een jong meisje zit te wachten op haar minnaar maar die blijkt uiteindelijk niet te komen, met wanhoop tot gevolg. In Ragamala-schilderijen wordt een jong meisje droevig afgebeeld terwijl ze een portret schildert van de afwezige geliefde.

(7)

NADA YOGA

Van alle kennis, zij het kunst, literatuur of wetenschap, is muziek niet alleen de oudste maar ook de meest aantrekkelijke door haar karakter en universaliteit. Het is de allesomvattende taal van alle tijden, een taal gekend door de zoekers naar de mysteries en de geluiden van de natuur, of bewonderaars van schoonheid. Door de muziek komen de meest geheime gevoelens en emoties vrij bij diegenen die hun artistieke natuurtalenten kunnen toepassen, maar ook bij diegenen die met volharding en sobere levensstijl tot een zeer hoog niveau kunnen geraken.

(8)

De transcendentale waarde van muziek ligt in de onmetelijke kracht van de spiritualiteit van de Mens. Een opeenvolging van melodieuze geluiden van onbegrensde schoonheid in ritme of harmonie is voldoende om de meest rusteloze mens tot rust te laten komen en voor te bereiden op liefde en geluk. Ze legt een brug tussen ons rationeel en irrationeel denken. Daarom is muziek de kern van geluk en troost voor het lijden der mensheid.

(9)
Het mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk zijn de graduele veranderingen van trillingen, en de trillingen van ieder gebied verschillen onderling in gewicht, breedte, lengte, kleur, uitwerking, klank en ritme.

 (10)

 De mens is niet alleen gevormd uit trillingen, ook leeft en beweegt hij erin, net als water de vis omringt en lucht de vogel. Gezeten op een kussen in meditatie, luisterend naar geluid van zijn omgeving, naar zichzelf en de ander, is dit de meest gunstige houding voor zijn evolutie.

(11)

In het Indische denken, is het geluid (NADA) een kreatie van God. BRAHMA NADA. Dit BRAHMA NADA is het medium voor de mens. Nada is dus in iedere verschijning.
NADA, zeg maar muziek, zit in het fluiten van de wind door de rotsen, het flitsen van de bliksem en het gerommel van de donder, er is muziek in een stromend riviertje, er is harmonie tussen de zon en de maan, de omwenteling van sterren en planeten, het bloeien van een bloem, de tempi van de ochtend, middag, avond en nacht. Er is muziek in een schreiend kindje. Er is muziek in alles… als je het hoort.

 (12)
NADA is tweeledig: AHAT NADA en ANAHAT NADA.
AHAT NADA: De waarneembare geluiden. De geest, begeleid door de ziel, ontwikkelt hitte in de Kundalini of Muldhara chakra. Deze hitte stijgt via de chakra’s naar het hoofd. Het vibreert zacht in het hart, stevig in de keel waar het geluid hoorbaar wordt. De diepte van de toon duidt zijn sterkte en kracht, de hoogte: liefde en wijsheid. NADA is dus het geluid door combinatie van lucht en lichaamswarmte.
Zo kunnen we “taal” een vereenvoudiging van muziek noemen, de muziek ligt erin besloten als de ziel van het lichaam. Een studie van de oude overleveringen laat zien dat de eerste deïstische boodschappen als lied gegeven werden, zoals de Psalmen van David, het Hooglied van Salomo, de Gatha’s van Zaratoestra en de Gita van Khrisna.

(13 )
Toen de taal ingewikkelder werd, verloor men het gevoel voor toon, terwijl het ritme behouden bleef. Dit maakt dat poëzie totaal anders is dan muziek. In de Oudheid werden filosofieën, wetenschappen en kunsten in poëzie weergegeven. De Veda’s, Purana’s, het Ramayana, de Mahabarata, Kabala en de Bijbel vindt men gedeeltelijk in verzen uitgedrukt. Hoewel de mens gepoogd heeft de taal te verlossen van ritme en toon, bestaat de geest van de muziek nog steeds. De mens hoort graag poëzie en goed voorgedragen proza, wat op zichzelf een bewijs is dat de ziel naar muziek zoekt, zelfs in het gesproken woord.

(14)
ANAHAT NADA: innerlijk geluid of onbegrensd geluid. De soefi’s noemen het soermad, wat bedwelming of opheffing betekent. Zij die de soermad horen en daarover mediteren worden bevrijd van alle zorgen en angsten, bekommernissen en ziekten. De mens bestaat niet alleen uit vlees, bloed en beenderen, maar heeft ook een astraal lichaam trillend in licht. Het is in deze structuur waar een eeuwige energie aanwezig is, en dat ook het instrument bij uitstek is om ANAHAD NADA te beluisteren. Niet via de oren, of door muzikale studies, het is het geluid rechtstreeks uit het hart. Voorwaarde is echter dat de ruimte erin geopend wordt door meditatie, zodat alle kanalen vrij zijn. Dan wordt het geluid dat in de ruimte bestaat, ook innerlijk openbaar. Soms kan je het horen doorheen een Raga en wordt het Anahat Nada.
Dit betekent dat Anahat Nada de bron is voor iedere muziekvorm.

(15)

De meeste oosterse muziekinstrumenten zijn heel bewust ontworpen om muziek meditatief te benaderen en te zoeken naar het onhoorbare geluid. Het luisteren ernaar geeft een verrukkelijk gevoel, maar als je het zelf bespeelt is het effect nog sterker.
Gelukkig vergen niet alle instrumenten een strenge studie. De Tampura bijv. is eenvoudig te bespelen en wordt gebruikt tijdens het reciteren van Sutra’s of Mantra’s. Je hoeft dus niet steeds een muzikant te zijn om aan Nada Yoga te doen. Een ander voorbeeld om Nada Yoga te praktiseren is bijv. niet alles wat de radio je voorschotelt te beluisteren, zorgvuldig een programma uitkiezen is veel zinvoller.

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.