facebook

 

F. Vandamme

Naar zorg door Harmonie (1)

Haat

Waar er haat is, dat ik minstens moge begrip brengen.

Naar zorg door Harmonie (2)

Eerbied

Waar er beledigingen zijn, dat ik minstens moge eerbied voor de ander brengen

Naar zorg door Harmonie (3)

Eendracht

  Waar er tweedracht is, dat ik moge eendracht brengen, maar minstens geduld

Naar zorg door Harmonie (4)

Vergissingen

Waar er vergissingen zijn, dat ik minstens moge bereidheid brengen tot zoeken

Naar zorg door Harmonie (5)

Twijfel

Waar er twijfel is, dat ik minstens moge aanzetten tot blijven zoeken

Naar zorg door Harmonie (6)

Wanhoop

Waar er wanhoop is, dat ik moge hoop brengen of minstens, bereidheid verder te zoeken naar een oplossing

Naar zorg door Harmonie (7)

Duisternis

Waar er duisternis is, dat ik licht moge brengen maar minstens verder tot zoeken aanzetten

Naar zorg door Harmonie (8)

Droefheid

Waar er droefheid is, dat ik moge vreugde brengen maar minstens vertrouwen in de toekomst

Naar zorg door Harmonie (9)

Troost

Dat ik moge zoeken niet zozeer, om getroost te worden als om te troosten Om begrepen te worden als om te begrijpen Om bemind te worden, dan om te beminnen.

Naar zorg door Harmonie (10)

Geven / ontvangen

Het is al gevend, dat men ontvangt. Het is al zichzelf vergetend, dat men wordt.

Naar zorg door Harmonie (11)

Geven / ontvangen

Het is als duldend, dat men geduldig wordt. Het is al stervend, dat men leeft en blijft leven...

 

 

 

 

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.