facebook

 

(1)
Nederland sluit 26 gevangenissen, België bouwt nieuwe gevangenissen en de media zwijgen: waarom? 
(2)
Nederland tot ongenoegen van de gevangenisbewakers dienen meer en meer gevangenissen te sluiten. Ze proberen door gevangenissen te verhuren aan het buitenland (Noorwegen,...) toch nog enkele langer in stand te houden...
(3)
Wat zijn de redenen van deze daling van het aantal gevangenissen in Nederland. De belangrijkste redenen zijn viererlei. Vooreerst is er in de gevangenissen een betere opvang. Dit heeft als gevolg dat het aantal recidivisten vrij laag is: 10%. In België is het aantal recidivisten 60%. In België: eenmaal in de gevangenis: terecht of onterecht, blijft men in de gevangenis...

(4)
Een tweede belangrijke oorzaak is dat meer en meer alternatieve straffen uitgesproken worden door rechters: werkstraffen, enkelband, etc. Dit heeft als gevolg dat de gevangenis veel minder als leerschool voor criminelen functioneert.
(5)
Een derde belangrijk element is dat men in Nederland minder onschuldigen in de gevangenis stopt. Dit is te verklaren door het feit dat het Openbaar Ministerie in Nederland effectiever optreed als een onafhankelijke instantie die het algemeen belang nastreeft en ook de rechten van de beklaagde behartigd. In België echter hebben we dat vrij overheersend het openbaar ministerie zich plaats in het perspectief van de speurders met hun tunnelvisie en van de aanklager. Daarenboven hebben we in Nederland dat bij opleiding van juristen expliciet aandacht geschonken wordt aan de bewustwording en de gevaren van tunnelvisie.
(6)
Een vierde belangrijke reden is dat in België standaard de niet-toerekening vatbaren na een wetsovertreding in de gevangenissen geplaatst worden. Zo zien we dat een veroordeelde die 2 jaar gevangenisstraf zou gekregen hebben, indien hij toerekeningsvatbaar was, nu als niet toerekeningsvatbare 8 jaar en meer in de gevangenis verblijft zonder behandeling. In Nederland hebben we dat de niet-toerekeningsvatbare veroordeelde in specifieke instellingen behandelt worden en daar soms zelfs na enkele maanden vrij komen, al dan niet onder begeleiding. In België, na herhaalde veroordelingen hiervoor door het Internationaal Gerechtshof begint nog maar sporadisch met dergelijke behandeling
(7)
De conclusie is dan ook dat de vaststelling dat België drastisch investeert in nieuwe gevangenissen, enkel maar de slechte werking van het Belgisch juridisch systeem bevestigt en bestendigt. Onbegrijpelijk waarom de media, inclusief de sociale media geen oog hebben hiervoor. Is dit taboe een typische illustratie van een Belgische Post-Truth: het fenomeen waarbij persoonlijke emoties en overtuigingen meer invloed hebben in de vorming van de publieke opinie dan objectieve feiten?.
(8)
Hoe dan ook, welke opportuniteit hebben we hier niet om een betere maatschappij, een rechtvaardigere maatschappij,een maatschappij met een hoger welvaartsniveau, een meer gelukkiger maatschappij te realiseren, met terzelfder tijd enorme besparingen die toch zo sterk nagestreefd worden!

Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.