facebook

 

TWAALF GEDICHTEN IN NACHTSCHA EN DAGERAAD
Rob Van de Zande

Guido Lauwaert : “De poëzie van Rob Van de Zande heeft een hoofse toon.
Zijn pen is een penseel die de Elyseese velden van zijn gemoed beheerst op een archaïsche wijze.
Nu eens hoor je liefdeslyriek, dan weer de Tachtigers. Heerlijk om te lezen bij valavond. “

Muylle A : “ Een waarlijk kleinood voor diegene met oog voor schoonheid. Door zijn artistiek karakter jongleert de auteur met liefde en hoop op een ritme dat de lezer meeneemt naar een plek waar tijdloosheid wordt gezaaid en harmonie wordt geoogst.”

Balder M.: “Deze dichtbundel kan zowel door een dame van het prinsengeslacht, als door een pauper in lichte vervreemding ter hand worden genomen. Zijn enige teneur weerspiegelt het gestilde woord en het ongeziene beeld aan een onontgonnen gebied, waarop geen soldaat een kogel heeft afgevuurd of een bloem haar dauw ontberen moest.”

 -------------------------------------------------

Communicatie & Cognitie
        Communicatie & Cognitie deelt hierbij mede dat de Nederlandstalige uitgave verschenen is van het boek van Rob Van De Zande: TWAALF GEDICHTEN IN NACHTSCHA EN DAGERAAD.

Deze kleurrijke integratie  van agenda 2018 met eigenzinnige minne gedichten zijn niet alleen een vademecum voor  innige mijmeringen  maar ook voor een brug naar diepere kontakten.

Inlichtingen:
Bestellen kan via Communicatie & Cognitie op www.lotuswebtec.com/cc
Nederlandstalige versie: € 8,99
+ verzendings- en portokosten: België: € 2,00, Europa: € 2,00, buiten Europa: € 4,00

 
Ga naar boven

Copyright © 2015 Lotuswebtec.com. Alle rechten voorbehouden.